In beeld

Hoe draait Nederland door zonder gas uit Groningen?

 
Nu de gaskraan in Groningen definitief dicht is, rijst de vraag wat we in de komende jaren zullen moeten doormaken. Jarenlang was het aardgas uit Groningen een belangrijke pijler van onze energieconsumptie. Nu zijn we aangewezen op andere bronnen. Vooralsnog lukte dat prima, maar vooralsnog kunnen we stellen dat het een zeer broze constructie is. Uiteindelijk zal veel energie uit wind en zonlicht moeten komen, maar hoewel die bronnen onuitputtelijk zijn, kleven er wel nadelen aan. De wind waait immers niet elke dag en ook het aantal zonuren fluctueert sterk.


Leestijd: 2 minuten

Join Our Team alphabet letters on wooden background
Join Our Team alphabet letters on wooden background

Infrastructuur aanpassen

Vast staat in elk geval dat we in rap tempo onze infrastructuur zullen moeten aanpassen op de nieuwe situatie. In zekere zin zijn we daar al veel te laat mee, want hadden we dit niet decennia geleden al aan kunnen zien komen? We maken steeds meer gebruik van het elektriciteitsnet doordat we meer apparaten in huis hebben, doordat er meer bedrijven zijn met grote machines en door nog tal van andere oorzaken. Het huidige elektriciteitsnet is niet berekend op zo’n enorme toename van de vraag. Tegelijk kampen we met een personeelsprobleem: veel vacatures infra zijn momenteel niet in te vullen, omdat er simpelweg niet voldoende mensen beschikbaar zijn. Dat komt op de eerste plaats door de vergrijzing, die ervoor zorgt dat veel vakbekwame medewerkers aan hun pensioenleeftijd toe zijn, terwijl de instroom van onderen niet toeneemt. Ten tweede zijn opleidingen in de technische sector enigszins in onmin geraakt, waardoor minder leerlingen ervoor kiezen.

Nieuwe innovaties

Parallel hieraan staan de innovaties op technisch gebied natuurlijk niet stil. Terwijl er dus steeds minder mensen beschikbaar zijn, komen er juist steeds meer werkzaamheden bij. Dat begint al bij de uitdaging om alternatieven te vinden voor het gebruiken van aardgas. Denk hierbij aan het inzetten van waterstof als energiebron in de industrie en het overschakelen van een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie thuis naar een warmtepomp op elektriciteit. Maar ook in de petrochemische industrie zit men bepaald niet stil. Grote bedrijven in deze sector doen verwoede pogingen om hun petrochemie vacatures ingevuld te krijgen, zodat hun ontwikkelingen niet stagneren. Eén ding staat vast: wie zich specialiseert in deze branche, heeft de banen in de komende jaren voor het oprapen.

Verwachting

In 2023 waren in de technische sector al meer dan 60.000 vacatures beschikbaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog veel verder gaat oplopen.