In beeld

Partnerbijdrage

Innovaties van universiteiten en hogescholen: het pad naar bedrijfs adoptie

 
In de voortdurende zoektocht naar vooruitgang en concurrentievoordeel zijn universiteiten en hogescholen steeds belangrijker geworden als broedplaatsen voor innovatie. Deze instellingen zijn vaak de geboorteplaats van baanbrekend onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Echter, om de volledige impact van deze innovaties te realiseren, moeten ze worden geadopteerd door bedrijven en in de markt worden gebracht. Dit proces van overdracht van kennis en technologie van de academische wereld naar het bedrijfsleven is van cruciaal belang voor economische groei en maatschappelijke vooruitgang.


Leestijd: 3 minuten

Bruggen bouwen tussen academia en industrie

De overgang van een idee in een laboratorium naar een commercieel product vereist een zorgvuldige en doelgerichte aanpak. Universiteiten en hogescholen spelen een sleutelrol bij het leggen van de basis voor deze overdracht, maar er moeten bruggen worden gebouwd tussen de academische wereld en de industrie om de adoptie te vergemakkelijken.

Technologietransferkantoren (TTO’s): Veel academische instellingen hebben TTO’s opgericht om de overdracht van onderzoekskennis naar de markt te vergemakkelijken. Deze kantoren fungeren als tussenpersonen tussen onderzoekers en bedrijven, helpen bij het identificeren van commerciële toepassingen van onderzoek en ondersteunen bij het licentiëren van octrooien.

Samenwerkingsverbanden: Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven kunnen universiteiten en hogescholen hun onderzoek richten op praktische problemen en uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben. Dit soort samenwerking kan leiden tot co-creatie van kennis en technologieën die direct relevant zijn voor de markt.

Incubators en accelerators: Veel academische instellingen hebben ook incubators en accelerators opgericht om studenten en onderzoekers te ondersteunen bij het opzetten van start-ups gebaseerd op hun onderzoek. Deze programma’s bieden niet alleen financiële steun, maar ook mentoring en toegang tot een netwerk van investeerders en industrie-experts.

Uitdagingen bij technologieoverdracht

Hoewel er veel kansen zijn voor samenwerking tussen academische instellingen en bedrijven, zijn er ook verschillende uitdagingen die dit proces kunnen belemmeren.

Cultuurkloof: Academici en ondernemers hebben vaak verschillende doelen, prioriteiten en communicatiestijlen. Het overbruggen van deze cultuurkloof kan een uitdaging zijn en vereist een wederzijds begrip van elkaars behoeften en verwachtingen.

Intellectueel eigendom (IE): Het beheer van intellectueel eigendom is een complex vraagstuk bij technologieoverdracht. Universiteiten en onderzoekers willen hun ontdekkingen beschermen, terwijl bedrijven vaak op zoek zijn naar exclusieve rechten om de technologie te exploiteren.

Financiering: Het opschalen van een technologie vanuit de academische wereld naar de markt vereist vaak aanzienlijke investeringen. Het vinden van financiering voor onderzoek en ontwikkeling, productie en marketing kan een obstakel vormen voor zowel onderzoekers als bedrijven. Een slim regeling aanvragen wordt gedaan om opleidingen binnen een organisatie te stimuleren. Voor universiteiten kan dit vaak niet zo makkelijk en is vaak meer financiering nodig, een eia aanvraag indienen is dus vaak niet voldoende. 

Succesverhalen en best practices

Ondanks deze uitdagingen zijn er tal van succesverhalen van technologieoverdracht die laten zien hoe innovaties vanuit academische instellingen kunnen worden geadopteerd door bedrijven en op de markt kunnen worden gebracht.

Google: Het algoritme achter de zoekmachine van Google is gebaseerd op het PageRank-algoritme, ontwikkeld door Larry Page en Sergey Brin toen ze nog studenten waren aan de Stanford Universiteit.

CRISPR-technologie: Deze revolutionaire genbewerkingstechnologie is ontstaan uit onderzoek aan verschillende academische instellingen, waaronder de Universiteit van California, Berkeley en het Broad Institute of MIT en Harvard, voordat het werd gecommercialiseerd door bedrijven als Editas Medicine en CRISPR Therapeutics.

Tesla: Hoewel Tesla nu een van ’s werelds meest toonaangevende fabrikanten van elektrische auto’s is, begon het als een spin-off van onderzoek aan de Stanford Universiteit naar elektrische voertuigen en batterijtechnologie.

Het succesvol adopteren van innovaties vanuit universiteiten en hogescholen naar bedrijven 

vereist nauwe samenwerking, geduld en doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen. Door bruggen te bouwen tussen de academische wereld en de industrie, kunnen we de impact van baanbrekend onderzoek vergroten en bijdragen aan economische groei en maatschappelijke vooruitgang.