In beeld

Titel: Groningen Opkomend Epicentrum voor Hackathons en Innovatie

In Groningen vinden steeds vaker hackathons plaats. Maar wat maakt deze stad zo’n broeinest voor dit soort evenementen? In dit artikel duiken we in de wereld van hackathons, onderzoeken we waarom ze in Groningen aan populariteit winnen, en werpen we een blik op de organisatorische aspecten van deze innovatieve gebeurtenissen, wanneer je zelf een hackathon wilt organiseren


Leestijd: 4 minuten

HACKATHON Concept. The meeting at the white office table.
HACKATHON Concept. The meeting at the white office table.

Een aantal jaar geleden zette Hackathonopmaat één van de allereerste hackathons in Nederland op. Tegenwoordig organiseert het bedrijf talloze van dit soort innovatieve evenementen per jaar, ook in Groningen. Jesse van Doren, de oprichter van Hackathonopmaat, deelde zijn inzichten met de Groninger Internet Courant: “Een hackathon is een geweldige kans om innovatie te stimuleren. Het kortcyclische karakter van dit type evenement zorgt ervoor dat er in korte tijd veel bereikt kan worden. Daarom wint dit type evenement aan populariteit, zowel in het bedrijfsleven als bij onderwijsinstellingen.”

Met een indrukwekkende staat van dienst in het organiseren van op maat gemaakte hackathons, heeft Hackathonopmaat een cruciale rol gespeeld in het aanjagen van innovatie binnen de stad. Hun expertise en toewijding hebben bijgedragen aan het succes van talloze evenementen, waardoor ze een essentiële schakel zijn geworden in de bloeiende hackathon-gemeenschap van Groningen.

Maar waarom worden er dan steeds meer hackathons in Groningen georganiseerd?

Hier zijn een aantal redenen voor:

1. Onderwijs en Innovatie:

Groningen is een stad die bekend staat om zijn bloeiende onderwijsinstellingen, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Het organiseren van een hackathon in deze stad biedt toegang tot een pool van getalenteerde studenten en docenten die gedreven zijn door innovatie. Aangezien Groningen als stad een regiofunctie vervult, fungeert het als een katalysator voor samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en technologische ontwikkeling voor heel veel organisaties uit de provincie.

2. Innovatieve Gemeenschap:

De stad huisvest een diverse en innovatieve gemeenschap van ondernemers, start-ups en technologische bedrijven. Het organiseren van een hackathon in Groningen betekent dat deelnemers kunnen profiteren van een rijke omgeving van ideeën en samenwerking.

3. Toegankelijkheid en Infrastructuur:

Groningen is goed bereikbaar met uitstekende treinverbindingen en snelwegen. De stad biedt moderne faciliteiten en een inspirerende omgeving, wat het organiseren van evenementen zoals hackathons vereenvoudigt.

Praktische Gids voor Het Organiseren van een Hackathon in Groningen:
Wil je als organisatie ook een hackathon in Groningen organiseren? Dan zijn hier een aantal handvatten waar je rekening mee moet houden:

1. Doelstellingen Vaststellen:

Begin met het bepalen van duidelijke doelstellingen voor de hackathon. Wil je innovatie in de regio bevorderen, studenten betrekken bij technologische vraagstukken, of wellicht externe bedrijven de kans bieden om met lokale talenten samen te werken vanwege bijvoorbeeld recruitment doeleinden? 

2. Samenwerking Zoeken:

Betrek lokale onderwijsinstellingen, bedrijven en start-ups bij de organisatie. Samenwerking met deze partijen vergroot niet alleen de zichtbaarheid van het evenement, maar biedt ook waardevolle bronnen en expertise.

3. Thema en Uitdagingen Bepalen:

Kies een relevant thema voor de hackathon en identificeer specifieke uitdagingen die passen bij de doelstellingen. 

4. Locatie en Infrastructuur:

Selecteer een geschikte locatie in Groningen voor de hackathon. Zorg voor voldoende werkruimte, snelle internetverbindingen en eventueel de benodigde hardware of software voor de deelnemers. Vaak werkt een hackathon het best als er een grote ruimte is waar iedereen met elkaar kan samenwerken in verschillende teams van +- 4-6 personen per team. 

5. Betrokkenheid van Mentoren en Sprekers:

Nodig ervaren mentoren en inspirerende sprekers uit om deel te nemen aan het evenement. Deze professionals kunnen waardevolle begeleiding bieden aan deelnemers en bijdragen aan een verrijkende ervaring.

6. Promotie en Registratie:

Begin op tijd met de promotie van de hackathon. Maak gebruik van lokale mediakanalen, universitaire aankondigingen en online platforms. Zorg voor een eenvoudig registratieproces voor deelnemers. Gemiddeld duurt de organisatie van een hackathon van start tot eind 3 maanden. 

7. Duidelijke Regels en Beoordelingscriteria:

Stel duidelijke regels op voor de hackathon en definieer beoordelingscriteria. Dit helpt bij het waarborgen van een eerlijke evaluatie van de projecten en zorgt voor een gestructureerd verloop van het evenement. In veel gevallen valt er namelijk ook nog wat te winnen tijdens een hackathon. 

8. Netwerk- en Teamopbouwmogelijkheden:

Creëer mogelijkheden voor netwerken en teambuilding. Organiseer bijvoorbeeld een kick-off bijeenkomst waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en teams kunnen vormen.

Langdurige innovatie impact door hackathons

Het organiseren van een hackathon in Groningen hoeft niet alleen een eenmalig evenement te zijn, maar het kan ook een lange termijn impact hebben op de innovatiecultuur van de stad. Het biedt deelnemers de kans om hun vaardigheden te tonen, ideeën uit te wisselen en mogelijk zelfs nieuwe bedrijven te starten. Voor de stad zelf kan het bijdragen aan het versterken van zijn positie als een centrum van technologische vooruitgang.

Ben je geïnteresseerd in het organiseren van een hackathon in Groningen? Laat je dan helpen door een externe partij zoals Hackathonopmaat. Bij hackathon organisatie komt namelijk veel kijken. Een extern bureau kan je helpen bij de planning, organisatie en uitvoering van jouw hackathon.