Sport

Alsnog uitreiking Provinciale Sportprijs 2020?

Onder het motto ook in het coronajaar verdienen onze sporthelden aandacht en waardering gaat de PVV fractie in Provinciale Staten van Groningen vragen stellen aan het College of er niet alsnog een Provinciale Sportprijs 2020 uitgereikt kan worden. Het jaarlijkse sportgala is niet doorgegaan en daarmee bleef de sportprijs ook in de kast staan.


Leestijd: 1 minuut

Alsnog uitreiking Provinciale Sportprijs 2020?
Alsnog uitreiking Provinciale Sportprijs 2020?

Juist in deze moeilijke tijd zou de provincie de spankracht van onze sportvrijwilligers moeten waarderen aldus de PVV. De uitreiking zal met name de breedtesport zondermeer inspireren op de ingeslagen weg, hoe moeilijk ook, voort te gaan. Al sinds 1972 reikt de Provincie Groningen jaarlijks de door de Provinciale Groninger Sportraad ingestelde Provinciale Sportprijs uit aan een persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport in onze provincie.

Zo is de PVV fractie, om maar een voorbeeld te noemen, diep onder de indruk geraakt van de vrijwilligers die betrokken zijn bij zwembad de Horsten in Musselkanaal. Ook in deze barre coronatijd kon men het bad open houden om jong en oud tot gezond bewegen aan te sporen. Bovendien introduceerde men revolutionaire energiebesparende maatregelen, waarvoor zelfs buitenlandse belangstelling bestaat.

Volgens de fractie onder leiding van Ton van Kesteren zijn er veel meer voorbeelden te noemen. De PVV-fractie wil weten waarom de sportprijs nog niet is uitgereikt en of men bereid is om de Provinciale Sportprijs 2020 alsnog toe te kennen. En zo nee. Waarom niet? (Foto: Bauke Mollema Sportman van het Jaar in 2019)