Sport

Donar en MartiniPlaza gaan voor permanente trainingsaccommodatie

Donar en MartiniPlaza werken al jaren samen. Dat lag formeel altijd vast in een huurovereenkomst. Nu is voor het eerst sprake van een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben de gemeenschappelijke ambitie om op korte termijn een goede, permanente trainingsaccommodatie te realiseren.


Leestijd: 1 minuut

Martiniplaza zit ongetwijfeld vol tegen Den Bosch
Martiniplaza zit ongetwijfeld vol tegen Den Bosch

De uiteindelijke doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is dat MartiniPlaza een state-of-the-art topsportlocatie voor Nederland wordt. De gemeenteraad van Groningen heeft recent een besluit genomen een project te starten waarin de visie op MartiniPlaza moet worden vastgesteld. Naast theater, evenementen en congressen is topsport hierin een van de belangrijkste activiteiten die van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van het complex. 

Voor MartiniPlaza is topsport in de komende jaren dus één van de belangrijkste speerpunten. Donar is daarin de belangrijkste waarde. MartiniPlaza heeft hierin de afgelopen tijd veel geïnvesteerd (nieuwe vloer, baskets, verlichting, scoreborden). Momenteel worden de kleedkamers verbouwd zodat ze aan de nieuwste normen voldoen. Hierna wordt verder gewerkt aan de nieuwe trainingsaccommodatie.

Wie de komende tijd wedstrijden van Donar bezoekt maakt kennis met de nieuwe vorm van samenwerking, bijvoorbeeld door de nieuwe videoschermen die in de Middenhal hangen, het verder uitbouwen van het concept ‘Avondje Donar’, onder andere door de beleving voor en na de wedstrijd te vergroten.