Sport

FC Groningen wil met nieuw beleidsplan weer naar de Grote Markt

FC Groningen heeft het nieuwe beleidsplan van de club voor de periode 2020-2025 gepresenteerd. De toekomstplannen van de club staan beschreven in het document ‘Samen naar de Grote Markt’. In dit beleidsplan beschrijft de club hoe het de komende jaren richting wil geven aan de overtuiging dat ‘iedereen groeit in Groningen’.


Leestijd: 1 minuut

Een volle Euroborg
Een volle Euroborg

Een doel is dat FC Groningen zich op termijn weer wil plaatsen voor Europees voetbal. Hiervoor is het van belang aansluiting te krijgen met de subtop van het Nederlands betaald voetbal. Op dit moment is de realiteit namelijk dat de FC een voetbalbudget heeft dat past bij de middenmoot van de Eredivisie. Om deze positie te verbeteren en de club verder te laten groeien, is een koerswijziging noodzakelijk.

Algemeen directeur Wouter Gudde hierover op de clubsite. 'De weg die we hiervoor bewandelen, kent vier pijlers en een meer interne doelstelling die het optimaliseren en financieel sterker maken van de organisatie betreft door voornamelijk effectiever en efficiënter te werken.' De vier pijlers die vooral voor supporter en sponsors heel zichtbaar moeten worden, zijn: sportief, maatschappelijk, economisch en evenementen.

Gudde nogmaals. 'In het boekwerk geven wij per pijler aan welke richting wij als club met elkaar op willen. Het is dus niet een tot in detail uitgewerkt proces wat wordt beschreven. We hebben het bewust over ‘samen’, want laat één ding duidelijk zijn: het succes van het slagen van het plan hangt voor een groot deel ook af van de ondersteuning die wij erbij krijgen van alles en iedereen in stad en provincie.'