Sport

Lycurgus: organisatieteam gaat Groningse volleyballers naar nóg hoger plan tillen

Oud-speler en clubicoon Wytze Kooistra,  Arjan Taaij, Paulien Schoonhoven en Theo Sikkema zijn door SAMEN.Lycurgus gevraagd om in teamverband Lycurgus nog verder te professionalisen en daarmee naar een nog hoger plan te tillen


Leestijd: 1 minuut

Lycurgus: organisatieteam gaat Groningse volleyballers naar nóg hoger plan tillen
Lycurgus: organisatieteam gaat Groningse volleyballers naar nóg hoger plan tillen

Met ingang van 1 september benoemt het bestuur van SAMEN. Lycurgus een organisatieteam, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur de operationele zaken en de verdere uitbouw van Lycurgus op zich zal nemen. Dit om het bestuur de ruimte te geven meer beleidsmatig actief te zijn en de operationele zaken bij het organisatieteam neer te leggen.

Het bestuur prijst zich zeer gelukkig dat zij oud-speler en clubicoon Wytze Kooistra,  Arjan Taaij, Paulien Schoonhoven en Theo Sikkema bereid hebben gevonden een team te vormen dat samen met alle andere betrokken vrijwilligers, Lycurgus naar een hoger plan zullen brengen.

Voorzitter Arie Wink namens het bestuur: ‘Het verleden heeft uitgewezen dat bestuurders in de knel kwamen omdat ze overladen werden met uitvoeringszaken. Vaak zóveel dat dit niet uitvoerbaar bleek, hetgeen leidde tot een hoog verloop en gebrek aan slagkracht. Het was voor ons dan ook een logische conclusie dat, om verder te kunnen professionaliseren, daar bijbehorende oplossingen voor moesten komen. Om die reden hebben we binnen de organisatie gezocht naar mensen die deze kar willen trekken en die hebben we gevonden. Zowel Wytze, Arjan, Paulien als Theo kennen het DNA van de club en dat achten wij cruciaal voor de binding en verbinding. Zowel intern als extern.’

Het organisatieteam gaat zich bezighouden met alle voorkomende zaken. Variërend van de wedstrijdorganisatie tot het verder benutten van de sponsormogelijkheden teneinde het ambitieniveau, de beste van Nederland te willen zijn, ook op lange termijn te blijven realiseren.

Met Kooistra, Taaij, Schoonhoven en Sikkema zijn in eerste instantie afspraken gemaakt voor het komende seizoen.