Sport

Voortbestaan Donar weer een stap dichterbij

In de strijd om te blijven bestaan heeft het dinsdag failliet verklaarde Donar een belangrijke horde genomen. Jakob Klompien, die de Taskforce naar het voortbestaan leidde, heeft met de curatoren een afspraak kunnen maken over het toekomstplan


Leestijd: 1 minuut

Er waren een kleine 3000 toeschouwers bij Donar
Er waren een kleine 3000 toeschouwers bij Donar

De bewindvoerders Frank Omta en Sander Vos van Yspeert Advocaten zijn snel aan de slag gegaan om dossiers door te nemen en overleg te plegen met belangrijke partijen in het hele proces. Nadat Donar het faillissement aanvroeg in de wetenschap dat al een plan voor de toekomst klaar lag waarbij 21 investeerders, die ieder 25.000 euro inlegden, gezamenlijk eigenaar worden van de nieuwe entiteit Donar Groningen BV.

Dat plan is woensdag besproken en in goede aarde gevallen bij de curatoren. Daarmee is een belangrijke stap gezet om ook in de toekomst topbasketbal in Groningen te kunnen zien, maar het verhaal is nog niet rond. De laatste horde is het verkrijgen van de licentie. Het is de bedoeling om de licentie over te dragen vanuit de failliete Stichting Top Basketbal Groningen naar Donar Groningen BV.

Maar dat kan niet zomaar. Een regel is dat een entiteit minimaal een jaar moet bestaan om zich in te kunnen schrijven bij de BNXT-League. Een onafhankelijke commissie neemt daar donderdag een besluit over. Als hier een positief besluit uit komt staat niks een doorstart meer in de weg. Bij een nee kan Donar de algemene ledenvergadering van de clubs nog bijeenroepen om het besluit te heroverwegen.

Ondertussen gaan de curatoren aan de slag met de afwikkeling van de failliete boedel van de stichting.