Cultuur & Uitgaan

Der Aa-kerk model in prijsvraag voor verduurzamen historische gebouwen

De Der Aa-kerk in Groningen is betrokken bij een door het Rijk uitgeschreven prijsvraag. Daarbij zullen oplossingen bedacht moeten worden voor de verduurzaming van monumentale gebouwen.  De Aa-kerk staat model bij deze wedstrijd.


Leestijd: 1 minuut

Groningse kerkklokken luiden voor vrede en erfgoed
Groningse kerkklokken luiden voor vrede en erfgoed

De Stichting Oude Groninger Kerken had de de kerk aangemeld voor de prijsvraag : 'Sublieme schoonheid, sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken’, uitgeschreven door het Rijk. Tot vreugde van de Stichting Oude Groninger Kerken is de Aa kerk geselecteerd.

Hoe verduurzaam je een stadskerk, met behoud van zijn schoonheid? Dit onderwerp vindt de Stichting Oude Groninger Kerken erg belangrijk en de Akerk staat model in deze uitdaging. De inschrijvingsdatum is inmiddels verstreken en de teams geselecteerd.

Uit de 37 teams die hebben gereageerd op de open oproep voor het verduurzamen van grote stadskerken heeft de jury negen teams van professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en erfgoed geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag 'Sublieme Schoonheid | Sublieme duurzaamheid', die door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met negen grote stadskerken is uitgeschreven.

Aan de teams is gevraagd om een visie op de opgave te maken, waartoe drie urgente thema’s zijn aangereikt. Deze thema’s hebben betrekking op de binnenruimte, op energiekoppelingen en op verbinding met de omgeving. In juni zal de jury per thema  één team selecteren om de visie uit te werken tot een ontwerp.

Poëzie, techniek en schoonheid

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele maatschappij: verduurzaming. De prijsvraag is gericht op negen opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken. De meeste daarvan kunnen niet altijd uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen.

De kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit: om een vernieuwende combinatie van poëzie, techniek en schoonheid. Daarom hebben de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een oproep gedaan om voorstellen voor inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een substantiële verduurzaming van grote stadskerken.