Cultuur & Uitgaan

Landgoed Coendersborg in Nuis flink uitgebreid: 23 hectare er bij

Het Groninger Landschap is zeer ingenomen met het feit dat het 23 hectare grond heeft kunnen kopen bij het Landgoed Coendersborg in Nuis.  Deze uitbreiding is niet alleen goed voor de natuur, maar verbetert ook het toekomstperspectief voor een natuurvriendelijke landbouw op het landgoed.


Leestijd: 2 minuten

Landgoed Coendersborg in Nuis flink uitgebreid: 23 hectare er bij
Landgoed Coendersborg in Nuis flink uitgebreid: 23 hectare er bij

Landgoed Coendersborg bij Nuis is al sinds 1956 eigendom van Het Groninger Landschap. Het omvat een prachtig stukje Westerkwartier met graslanden, bospercelen, een heideterreintje en houtsingels. Op het landgoed bevinden zich de statige Coendersborg en twee rijksmonumentale boerderijen. Eén van de boerderijen is in gebruik als landbouw- en streekmuseum ’t Rieuw en vakantiewoning Börgbloumke, op de andere boerderij is een landbouwbedrijf actief. Sinds de aankoop in 1956 wordt een groot deel van het landgoed beheerd door dit landbouwbedrijf op basis van hoevepacht. Inmiddels gaat het al om de derde generatie.

Landgoed Coendersborg is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het landgoed is leefgebied voor veel soorten vogels, vlinders en vleermuizen en heeft een rijke vegetatie. Van de aankoop is negen hectare toegevoegd aan dit Natuurnetwerk. Dit deel heeft een natuurbestemming gekregen en wordt als  kruidenrijk grasland beheerd, omgeven door houtsingels. Voor deze uitbreiding van het Natuurnetwerk heeft de provincie Groningen een financiële bijdrage geleverd.

De overige veertien hectare behoudt een landbouwbestemming en wordt toegevoegd aan het pachtcontract met het landbouwbedrijf. Door deze uitbreiding ontstaat ruimte om het agrarische bedrijf te extensiveren en dit biedt de mogelijkheid om een overstap te maken naar een biologische bedrijfsvoering. Ook deze landbouwpercelen worden omzoomd door natuurinclusieve randen en houtsingels. Dit deel heeft Het Groninger Landschap uit eigen middelen gefinancierd. Binnen het bestaande landgoed wordt zeven hectare uit de pacht gehaald, waardoor ruimte ontstaat voor versterking van houtsingels en ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Voor Het Groninger Landschap gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om de natuur op het landgoed uit te breiden en te versterken. Voor de pachters zorgt de uitbreiding voor een uitstekend toekomstperspectief om hun bedrijf in samenhang met de natuur verder te ontwikkelen. De uitbreiding van het landgoed is een illustratie van de goede samenwerking tussen Het Groninger Landschap en haar pachter en is mogelijk gemaakt door provincie Groningen en haar uitvoeringsorganisatie Prolander.