Wonen

4750 Groningse panden krijgen cultuurhistorische erfgoed status

Een heel aantal panden in Groningen krijgen een cultuurhistorische erfgoed status. Het gaat om 4.134 panden met de status ‘karakteristiek’ en 610 panden met de status ‘beeldondersteunend’. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen tot en met 31 mei reageren op dit ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen.


Leestijd: 1 minuut

4750 Groningse panden krijgen cultuurhistorische erfgoed status
4750 Groningse panden krijgen cultuurhistorische erfgoed status

Gebouwd Erfgoed Groningen

In het bestemmingsplan worden waardevolle panden opgenomen die niet als monument zijn aangewezen, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen. Het gaat hier om historische en bijzondere panden met een unieke of herkenbare identiteit. Mochten er (ver)bouwplannen zijn voor deze panden, dan probeert de gemeente dat zo goed mogelijk bij de omgeving te laten passen, en het eindresultaat een waardige vervanger van zijn voorganger te laten zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen van 6 januari tot en met 16 februari 2022. Door de ingediende reacties is besloten om een aantal grote veranderingen aan te brengen. Het nieuwe, gewijzigde plan ligt daarom nu opnieuw ter inzage. 

De onbeschermde cultuurhistorische waarden zijn door een onafhankelijk deskundige bureau geïnventariseerd en gewaardeerd. Naast de karakteristieke en beeldondersteundende gebouwen zijn er ook nog gebouwen en objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus, dit wordt later verder uitgewerkt.

Inspraak en reactie

Pandeigenaren kunnen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De ingekomen reacties worden verwerkt, waarna het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ door het college van B&W ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Het ontwerpbestemmingsplan is op de website van de gemeente te vinden, evenals digitaal op de landelijke website.