Wonen

Wachttijden bij Huishoudelijke Hulp door personeelstekorten

Door een tekort aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente Groningen ontstaan er wachtlijsten voor mensen die hier gebruik van willen maken. Daardoor kan het lang duren voordat iemand ondersteund kan worden in het huishouden.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente Groningen: Nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp
Gemeente Groningen: Nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp

Het probleem speelt bij alle aanbieders van huishoudelijke hulp, door krapte op de arbeidsmarkt. De mensen die al gebruik maken van huishoudelijke hulp kunnen nog bediend worden, maar in het geval van ziekte of verlof bij medewerkers is vervanging problematisch. “Een onwenselijke situatie waardoor mensen niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben in hun huis en waarvan de oplossing niet binnen handbereik ligt”, zegt wethouder zorg & welzijn Inge Jongman.

Wachtlijst

Inwoners die zich nu melden bij WIJ Groningen voor huishoudelijke hulp, komen op een wachtlijst. WIJ Groningen onderzoekt wel altijd of er sprake is van een schrijnend geval. Als een inwoner echt per direct huishoudelijke hulp nodig heeft, dan wordt er geprobeerd dit zo snel mogelijk in te zetten.

Er is intensief gesproken met de aanbieders van huishoudelijke hulp over de ontstane situatie. Die geven ook aan dat het personeelstekort op langere termijn een probleem zal blijven. Het personeelstekort in deze branche is landelijk en speelt in vrijwel alle gemeenten. 

Vanuit de gemeente Groningen wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen, zoals het organiseren van een wervingsdag, het ontwikkelen van een werk-leertraject om mensen (uit de bijstand) op te leiden voor werken in de zorg, en het starten van een pilot waarbij de hulp uitgevoerd kan worden buiten de reguliere werktijden, zoals ‘s avonds of op zaterdagochtend.