Wonen

Alle plannen duurzame elektriciteitsopwekking Groningen op een rij in 'Regionale Energiestrategie' (RES)

Wat gaat er de komende jaren precies gebeuren op het gebied van duurzaamheid in stad en provincie Groningen? Welke plannen zijn er in alle gemeenten in Groningen op het gebied van wind- en zonne-energie? En worden burgers daar ook beter van? Het antwoord op deze vragen staat in de Regionale Energiestrategie (RES). Wat die strategie precies inhoudt, en welke concrete plannen er zijn, dat is te lezen in informatie die huis-aan-huis verspreid zal worden.


Leestijd: 1 minuut

Energie-transitie in Groningen verliep afgelopen jaar zonnig
Energie-transitie in Groningen verliep afgelopen jaar zonnig

Deze week ontvangen inwoners van de provincie Groningen via hun huis-aan-huisblad informatie over de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin zijn de gemeentelijke plannen voor duurzame elektriciteitsopwekking uit zon en wind opgenomen. Nationaal ligt er een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord, waaronder een aanzienlijke CO2-reductie. De Regionale Energiestrategie (RES) geeft hier voor Groningen invulling aan.

Gemeenten hebben hun inwoners al eerder geïnformeerd over de plannen die er zijn voor wind- en zonneparken (op land). “We maken nu de totaalplannen voor de hele regio bekend zijn en we doen dit onder de noemer RES-regio Groningen , omdat alle plannen nog niet overal bekend zijn bij onze inwoners. Vandaar dit initiatief”, aldus Hielke Westra, voorzitter RES-regio Groningen.

Groningen: 5,7 terawattuur (TWh)

Op 1 oktober heeft de RES-regio Groningen, bestaande uit twaalf gemeenten, twee waterschappen en de Provincie, een voorlopig plan (de concept RES) ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Hierin staat beschreven hoeveel terawattuur (TWh) Groningen in 2030 bijdraagt aan de totale opwek van duurzame energie uit zon en wind op land. In de Concept RES heeft Groningen een bijdrage opgenomen van 5,7TWh. Het gaat hierbij vooral om bestaande en in aanbouw zijnde wind- en of zonneparken. De Stuurgroep RES zal in de komende maanden diverse aanpassingen doorvoeren om in Juli 2021 tot een breed gedragen RES 1.0 te komen.

Heel Nederland: 35 terawattuur (TWh)

Dertig RES-regio’s in Nederland geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. De RES-Regio Groningen maakt hier onderdeel van. De regio’s staan voor de opgave in 2030 jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind en zonne-energie op land.

Voor meer informatie zie ook:

www.resgroningen.nl