Wonen

Benefietmaaltijd voor Stad-Groninger dak- en thuislozen

Op maandagavond 7 november vindt in ’t Feithhuis in Groningen de jaarlijkse benefietmaaltijd ten behoeve van dak- en thuislozen plaats. Organisatoren zijn Vereniging Vrienden Martinikerk en Stichting Martinikerk. Op het menu staat onder meer Sint Martinusgans, maar er is ook een vegetarische variant. De opbrengst wordt besteed aan maaltijden voor dak- en thuislozen.


Leestijd: 2 minuten

Benefietmaaltijd voor Stad-Groninger dak- en thuislozen
Benefietmaaltijd voor Stad-Groninger dak- en thuislozen

Het verwarmen van het schip van de Martinikerk is, gezien de huidige gasprijzen, een kostbare aangelegenheid geworden. ’t Feithhuis heeft om die reden de benodigde ruimte ter beschikking gesteld. Zo blijft er meer geld over voor de dak- en thuislozen. ’t Feithhuis staat tegenover de Martinikerk.

Het bereiden van een Sint Martinusgans voert terug tot een oude Groninger traditie, waarbij de boer zijn vetste gans liet braden en uitdelen onder zijn personeel. De hedendaagse ganzenmaaltijd wordt bereid door ’t Feithhuis.

De inloop is vanaf 18.30 uur. De maaltijd is van 19.00-20.30 uur. Wie wil aanzitten aan de benefietmaaltijd kan een plek reserveren via vriendenmartinikerk@gmail.com. De maaltijd kost € 40,-. Er zal ook Sint Martinuswijn en Sint Martinusbier geschonken worden. Een voederbietmacroontje maakt de Sint Martinus-maaltijd af.

Een avond later krijgen Stad-Groninger dak- en thuislozen een zelfde ganzenmaaltijd aangeboden die wel in de Martinikerk plaatsvindt. Die bijeenkomst is besloten.

Sint Martinusdagen Groningen

Van 5 tot en met 12 november organiseren onderstaande organisaties de Sint Martinusdagen Groningen. Doel van alle activiteiten is aandacht vragen voor Groningers die het niet zo breed hebben. Oude tradities worden in stand gehouden of herleven.

  • Er worden gratis voederbieten uitgedeeld aan de schooljeugd, die daar lampionnen van kunnen maken.
  • Bij het Museum aan de A is er een workshop voederbietenlampionnen maken.
  • Er is een Sint Martinusoptocht en een lampionnenwedstrijd. In de Martinikerk wordt het Sint Martinusverhaal verteld en muzikaal begeleid.
  • Een symposium van Present en Humanitas zoekt methoden om de solidariteit te organiseren.
  • Sint Martinus’ Pronkjewailn betrekt minder bedeeld Groningen bij haar projecten.
  • Er is de Sint Martinusvesper.
  • De gehele week staat er een installatie van Beeldend Muziektheatergezelschap Het Houten Huis en stichting Wabi Sabi in de kerk.
  • Er worden jassen en dekens ingezameld.
  • Het ‘Spoor van Licht’ nodigt Stadjers uit tot bezinning.
  • Het Martinibeiaard wordt bespeeld.

Voor meer informatie kijk op volksvermakengroningen.nl/sint-martinus. 

Foto: archief