Wonen

Bijeenkomst in Martiniplaza over stand van zaken zuidelijke ringweg


Leestijd: 1 minuut

In de afgelopen maanden bekeek de Stuurgroep verschillende mogelijkheden om de doorstroming op en de leefbaarheid rondom de ringweg op de langere termijn te verbeteren. Het gaat dan om het deel van de zuidelijke ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Europaplein. Op basis van de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd, de mening van de omgeving en het advies van het kwaliteitsteam is begin juli gekozen voor één oplossing.

Deze oplossing is nu nog alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. Het is een mix van de sterke punten van de oplossingsvarianten ‘op palen’, ‘parallelstructuur’, ‘tunnel’ en ‘verdiepte ligging’. Deze mix biedt volgens de stuurgroep een goede integrale oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidproblemen op en rond de zuidelijke ringweg in Groningen, ook voor de langere termijn.

Tijdens de bijeenkomst op maandag 28 september wordt er teruggekeken op de raadpleging en is er volop aandacht voor die oplossing op hoofdlijnen. Hoe ziet die eruit? Waarom is hiervoor gekozen? Welke stappen moeten nu worden genomen en hoe wordt de omgeving bij dat vervolg betrokken? De verantwoordelijke bestuurders van gemeente, provincie en rijkswaterstaat zijn aanwezig om hierover met de aanwezigen in gesprek te gaan.