Wonen

Boekje en film over Groningse Grunobuurt

Deze week is aan Het Wilde Klubje, bewonersorganisatie van de Grunobuurt-noord, een architectuurgids en een film overhandigd. Hierin is in woord en beeld de geschiedenis van de Grunobuurt vastgelegd. Het boekje is gemaakt door Platform GRAS; de film door Janine Abbring. Beide in opdracht van Nijestee.


Leestijd: 1 minuut

Zowel het boekje als de film leggen de geschiedenis vast van de Grunobuurt, een wijk die aan het begin staat van een proces van sloop en vernieuwing. Voor bewoners is dit natuurlijk een ingrijpend proces. In de film is geprobeerd om dit vast te leggen.

De architectuurgids bevat foto’s waarop karakteristieke delen van de wijk te zien zijn. Het geheel wordt omlijst door herinneringen van oud-bewoner J.G.J. van Booma. Het boekje verschijnt in de serie die door Platform GRAS is uitgegeven over stadswijken in Groningen. Eerder verschenen in deze serie al boekjes over de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en Helpman.

Vervolg
Inmiddels is gestart met het tweede deel van de film. Hierin is de sloop van de woningen in de Grunostraat vastgelegd. Ook staat het proces om te komen tot vernieuwing centraal. Uiteindelijk wordt de Grunobuurt in haar nieuwe vorm ook in een film en een boekje vastgelegd. Samen met de overige delen gaat dit een prachtig document vormen over vroeger en nu. Met nu bedoelen we hier dan het jaar 2012.

Alle zittende huurders van Nijestee met een huurcontract voor onbepaalde tijd, ook degene die inmiddels al verhuisd zijn, kunnen een boekje ophalen in het buurtpand aan de Parkweg 147. De film wordt op een later moment nog een keer vertoond aan de bewoners van het particuliere bezit in de wijk. Ook geïnteresseerd in het boekje? Deze is binnenkort voor € 9,95 verkrijgbaar bij diverse boekhandels.