Wonen

B&W geeft go voor samenwerking bouw Stadshavens

De gemeente Groningen, woningcorporaties Lefier en Nijestee en ontwikkelaars VanWonen, BPD en VolkerWessels Vastgoed hebben een voorgenomen samenwerking bereikt om het nieuwe stadsdeel Stadshavens aan te leggen. Het gaat om de bouw van 2.400 woningen en 30.000 m2 commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte langs het Eemskanaal, in het oosten van Stad. Het college van B&W heeft positief besloten over de voorgenomen samenwerking. Als de andere partijen ook instemmen, kan de samenwerkingsovereenkomst worden getekend.


Leestijd: 2 minuten

Als de besluitvorming bij alle partijen rond is, gaan ze een langjarige verplichting aan om Stadshavens samen te realiseren. De partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze gezamenlijk een optimale leefomgeving realiseren. Naast woningbouw gaat het om afspraken over het inrichten van de openbare ruimte, de ombouw van het Damsterdiep tot groene stadslaan en de aanleg van een Havenpark. Hiervoor is ruim 100 miljoen euro begroot, schrijft het college van B&W in het raadsvoorstel. Alle partijen dragen hieraan bij. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de gemeentelijke financiële bijdrage aan het project.

De partijen willen Stadshavens transformeren tot een levendig gebied waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Er komen koop- en huurwoningen voor alle leeftijden en alle inkomens. In totaal wordt vijftien procent (360 woningen) sociale huur en tien procent (240 woningen) middenhuur. “De wijk wordt duurzaam, aardgasvrij en klimaatbestendig”, licht wethouder Roeland van der Schaaf toe. “Samen investeren we in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en pleinen. Daarbij zetten we vol in op groen. Het gebied wordt autoluw.” Met de ontwikkeling van Stadshavens komt Groningen tegemoet aan de enorme vraag naar nieuwe, betaalbare woningen.

Voor de aanleg van het openbaar gebied richt de gemeente een bedrijf op: Stadshavens BV. Aan het Damsterdiep komt een informatiecentrum waar straks bewoners, omwonenden en potentiële kopers van harte welkom zijn voor informatie en vragen. Naast deze plannen voert de gemeente gesprekken over de ontwikkeling van de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Op termijn volgen bouwplannen voor de locaties van politie en brandweer aan de Sontweg, die ook onder het plangebied Stadshavens vallen. In totaal gaat het om 3300 woningen.

Voor de zomer starten de procedures voor het omgevingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Hierover worden omwonenden, bedrijven en betrokkenen geïnformeerd en krijgen zij de mogelijkheid om te reageren. Als alle procedures voorspoedig verlopen, kan de eerste schop in 2024 de grond in. Stadshavens wordt in fases, van west naar oost ontwikkeld.

Foto: Gemeente Groningen