Wonen

Campus Groningen komt met plannen en acties om ook in 2030 bereikbaar te zijn

Campus Groningen heeft een Roadmap Mobiliteit gepresenteerd om de Campus ook in 2030 bereikbaar en leefbaar te houden. Dat is nodig ook, want de verwachting is dat de drukte op de  Zernike Campus stijgt van nu nog 16.000 bezoekers per dag tot 20.000 dagelijkse bezoekers in 2030. Om de Campus bereikbaar te houden, wordt onder andere fors ingezet op het terugdringen van het autogebruik.


Leestijd: 1 minuut

Campus Groningen komt met plannen en acties om ook in 2030 bereikbaar te zijn
Campus Groningen komt met plannen en acties om ook in 2030 bereikbaar te zijn

Er staan voor komende jaren verschillende concrete acties gepland. Zo moet het autogebruik op en rond de Campus teruggebracht worden van 21 procent nu naar 12 procent in het jaar 2030. Een van de maatregelen om dat te bereiken is door het recht op het gebruik van een parkeerplaats te verhogen naar 15 kilometer.

Daarnaast wordt door allerlei campagnes het gebruik van openbaar vervoer, e-bikes, deelauto’s en deelscooters gestimuleerd. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat in 2030 de helft van de gebruikers met de fiets komt, een kwart met het openbaar vervoer en een kwart op een andere manier.

Er hebben verschillende partijen meegewerkt aan de totstandkoming van de Roadmap. Niet alleen Campus Groningen, maar ook Groningen Bereikbaar, Hive.Mobility, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG, gemeente Groningen, provincie Groningen en Bedrijvenvereniging WEST. De Roadmap is bovendien het resultaat van een uitgebreide dataverzameling en -analyse van de gegevens van slimme verkeersmeters (Flowcubes), die op meerdere plekken op de Campus staan.

Campus Groningen is in zes jaar tijd uitgegroeid van een startende campus tot een van de grootste volwassen campussen van nationaal belang. Er zijn 250 bedrijven gevestigd en de bedrijven, kennisinstellingen en het UMCG zijn gezamenlijk goed voor 23.500 banen.

www.campus.groningen.nl