Wonen

D66: fietsvoorrang Hoendiep behouden

D66 wil dat het college zich inspant om de voorrang voor fietsers op de rotonde Hoendiep/Van Zwedenlaan tussen Groningen en Hoogkerk te behouden. ‘Het is nu al een drukke route en met alle nieuwe woningbouwplannen moeten we om de fietser denken’, zegt raadslid Tom Rustebiel.


Leestijd: 1 minuut

Groningen Bereikbaar: “kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen”
Groningen Bereikbaar: “kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen”

Het was de gemeenteraad zelf die instemde met het veranderen van de situatie, maar volgens Rustebiel is er nu aanleiding om dat besluit te heroverwegen. ‘We hebben toen in één keer besloten om een kleine 30 knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid aan te pakken. Dit was er één van. Maar door de versnelde woningbouw in onder meer De Held, het Suikerfabriekterrein en bij het Westpark komen er in dit gebied minstens 10.000 inwoners bij. Een andere situatie dan toen en voor D66 reden om te kijken of we de fietsersvoorrang toch kunnen behouden.’

D66 onderschrijft daarmee het pleidooi van het Wijkoverleg Vinkhuizen, dat met dezelfde argumentatie deze zomer een bezwaar indiende. Ook het Wijkoverleg stelt dat deze nu al belangrijkste fietsroute tussen Hoogkerk en Groningen nog drukker gaat worden. Het Wijkoverleg stelt voor om de 50km-zone te vergroten, bijvoorbeeld door de bebouwde kom van Groningen en Hoogkerk op elkaar aan te laten sluiten. Rustebiel: ‘Een interessant idee dat het onderzoeken waard is. Maar ook andere scenario’s om de fietsvoorrang te behouden moeten wat ons betreft opnieuw bekeken worden.’