Wonen

D66: overleg over Helperdiep tussen politieke partijen noodzaak


Leestijd: 1 minuut

Fractievoorzitter Thomas van Dalen: “Kijk toch eens hoe mooi dit stukje stad is!Iedereen met ogen in zijn hoofd en gevoel in zijn donder is hier vatbaar voor.We moeten als politieke partijen eerlijk toegeven dat we bij de vaststelling vanhet bestemmingsplan niet scherp genoeg zijn geweest. Een historische enecologische parel dreigt nu te wijken voor grootschalige bouw. Wij hebben nu deverantwoordelijke taak om te doen wat we kunnen om dit bijzondere stuk stad voorvolgende generaties te bewaren. Daarom moeten we met elkaar om te tafel”Vorig jaar nog publiceerde D66 een schotschrift over het Helperdiep waarindezelfde zorgen onder de aandacht werden gebracht. D66 gaf aan het helperdiep tewillen beschermen. Het College onderschreef de zorgen, maar steldetegelijkertijd dat ze de ontwikkeling van het Helperdiep aan marktpartijen wildeoverlaten. Dit echter laat ruimte voor het volbouwen tot op de oever met alleecologische en historische beschadiging van dien.