Wonen

Dag van de Architectuur:<br>wat is het mooiste gebouw van Groningen?

Omdat het in 2001 precies honderd jaar geleden is dat in Nederland de woningwet is aangenomen, staat die gebeurtenis dit jaar centraal bij de viering van de Groninger Dag van de Architectuur.


Leestijd: 2 minuten

De wet is van grote invloed geweest op het aanzien van Nederland en de kwaliteit van de Nederlandse volkshuisvesting. Het is een van de redenen dat de Woningbouw in Nederland uitgroeide tot de belangrijkste architectonische opgave. Tijdens de Groninger dagen van de architectuur kunnen bezoekers in diverse activiteiten zelfstandig of onder begeleiding van deskundige gidsen terugkijken op de resultaten en de betekenis van 100 jaar woningwet in Groningen.Voor de Dag van de architectuur in Stad, met als titel Groningen@home, 100 jaar Woningwet in Groningen, kunnen Stadjers ook besluiten wat het mooiste in 2000/2001 gerealiseerde gebouw in de stad eigenlijk ís. Hoe dat precies gaat gebeuren, wordt binnenkort bekend gemaakt in de Groninger Gezinsbode.Daarnaast is het ook mogelijk de vijftien genomineerde gebouwen daadwerkelijk te bezichtigen. Busritten, die worden georganiseerd door Platform GRAS, leiden de geïnteresseerden op 30 juni naar de architectonische kunstwerken. Op de lijst van genomineerde gebouwen staan projecten van bekende architecten uit de stad Groningen, maar ook van ver daarbuiten: onder meer het Noorderpoortcollege van Ciriani/Team 4, een woontoren van Abe Bonnema, een woongebouw van Roelf Steenhuis en het nieuwe universiteitsgebouw en Hortusterrein van Charles Vandenhove komen in aanmerking voor het predikaat ‘mooiste gebouw’.Naast het oordeel van de Stadjers – de publieksjury – wordt ook ieder jaar een vakjury gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de Groninger architectuur. Deze jury krijgt een rondleiding met toelichting langs de geselecteerde projecten. Zal ook dit jaar het oordeel van de vakmensen weer afwijken van dat van de leken, of is er dit jaar wel overeenstemming over het mooiste gebouw van Groningen?De jaarlijkse Dag van de Architectuur Groningen wordt georganiseerd door de gelijknamige stichting, waarin de Bond van Nederlandse Architecten (kring Groningen), de Volksuniversiteit, Platform GRAS, de gemeente Groningen, ABC-G schoolbegeleidingsdienst, de RuG, stichting Kunst in Zicht en de Academie van Bouwkunst samenwerken.Van 29 juni t/m 1 juli 2001 wordt voor de 16e keer de landelijke Dag van de Architectuur gevierd. Tentoonstellingen, prijsvragen, bus-, wandel- en fietstochten, activiteiten voor de kinderen en symposia: al het mogelijke wordt uit de kast gehaald om bijzondere aandacht te vestigen op het rijke architectuuraanbod van Nederland dat de andere dagen van het jaar zo vanzelfsprekend aanwezig is.Op www.dagvandearchitectuur.nl vindt u landelijke informatie, op www.platformgras.nl is te vinden wat er in Groningen allemaal op stapel staat.