Wonen

De Suikerzijderoute: snelle en veilige route tussen binnenstad en De Suikerzijde

Er komt een nieuwe fiets- en wandelroute tussen De Suikerzijde en de binnenstad van Groningen. De route, de Suikerzijderoute, gaat onder het spoor naar Roodeschool en de Westelijke Ringweg door. Naar verwachting is de route uiterlijk begin 2024 klaar.


Leestijd: 1 minuut

De Suikerzijderoute: snelle en veilige route tussen binnenstad en De Suikerzijde
De Suikerzijderoute: snelle en veilige route tussen binnenstad en De Suikerzijde

Breed fietspad
De Suikerzijderoute krijgt een vier meter breed fietspad, met daarnaast voetpaden. Om het fietsers zo comfortabel mogelijk te maken worden de hellingen maximaal 2,5 procent. Met het oog op sociale veiligheid wordt het tunneltje onder het spoor en de ringweg tien meter breed. Ter hoogte van de westelijke ringweg komt er bovendien een vide in de onderdoorgang. Die zorgt ervoor dat de onderdoorgang visueel korter wordt.

Ook aan de dieren is gedacht: er komen faunapassages onder het spoor naar Roodeschool en de Westelijke ringweg door, naar de Zeeheldenbuurt. Daarnaast worden ook de parallelrijbanen van de Westelijke ringweg voorzien van faunapassages. Ook in de wanden van de onderdoorgang krijgt de natuur een plek.

Het gaat nog om een voorlopig ontwerp: de gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. De eerste werkzaamheden staan gepland voor komend najaar. Dan worden kabels en leidingen verlegd, plaatselijk de bodem gesaneerd en archeologische werkzaamheden uitgevoerd. Medio of eind volgend jaar kan dan gestart worden met de bouw van de Suikerzijderoute. De openstelling van de Suikerzijderoute is gepland eind 2023/begin 2024.

De Suikerzijde
De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2023.