Wonen

Dit zijn de toekomstplannen voor Corpus den Hoorn

De gemeente Groningen heeft de gebiedsvisie voor Corpus den Hoorn-Zuid gepresenteerd. De gemeente wil groen toevoegen in het gebied, evenals woningbouw en kleinschalige voorzieningen. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat het gebied goed bereikbaar blijft, omdat het een belangrijke locatie vormt voor werkgelegenheid.


Leestijd: 1 minuut

Afbeelding | Gemeente Groningen
Afbeelding | Gemeente Groningen

Woningen

Volgens de plannen worden er de komende jaren woningen gebouwd in Corpus den Hoorn. Dit omdat het Martini Ziekenhuis de grootste organisatie is en veel bedrijven en daarmee banen aantrekt. Als eerste wordt er gebouwd op het terrein van de oude ALO-locatie (HOLT).

Ruimte voor fietsers, wandelaars en groen

De auto wordt in de plannen minder dominant in het gebied, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Er wordt gekeken naar het creëren van nieuwe, groene plekken waar medewerkers, bezoekers en bewoners kunnen pauzeren en wandelen.

Met de gebiedsvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen wonen, werken en leven in Corpus den Hoorn-Zuid en de wijken eromheen.

Inspraak

Het plan ligt de komende weken ter inzage. Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden hebben vier weken de tijd om te reageren op de gebiedsvisie. Na de inspraakperiode volgt een inspraaknota waarin staat wat de gemeente met de reacties heeft gedaan. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie met inspraaknota begin oktober.