Wonen

Driehonderd woningen in nieuwbouwproject ‘Holt’ in Groningen

Een nieuwbouwproject in de wijk Corpus den Hoorn in Groningen, met veel aandacht voor duurzaamheid, groen, zeer divers en met veel woonkwaliteit. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) het project HOLT, op de voormalige ALO-locatie.


Leestijd: 2 minuten

Driehonderd woningen in nieuwbouwproject ‘Holt’ in Groningen
Driehonderd woningen in nieuwbouwproject ‘Holt’ in Groningen

Van der Schaaf en directeur Kristiaan Capelle van ontwikkelaar MWPO hebben hun handtekening gezet onder de koop- en realisatie-overeenkomst voor het nieuwbouwproject ‘Holt’ op de voormalige Alo-locatie. De gemeente Groningen heeft het plan van ontwikkelaar MWPO in samenwerking met woningcorporatie Nijestee, als beste beoordeeld in het aanbestedingstraject voor de ontwikkeling van de voormalige Alo-locatie.

Het plan omvat de bouw van 320 woningen in vele soorten en maten. De helft van de locatie wordt als openbaar toegankelijk parkachtige omgeving ingericht. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het plan.

De locatie ligt in Corpus den Hoorn op de hoek van de Van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn. Het plan omvat de bouw van 320 woningen met een grote diversiteit aan woningtypen gericht op een brede groep bewoners: van gezinnen tot starters, van zorgprofessionals tot kwetsbare jongeren en ouderen. Het aandeel huurwoningen is 40% waarvan de helft sociale huur.

‘We hebben deze locatie gekocht met de ambitie het gebied te transformeren tot een aantrekkelijk woon-, leef- en werkgebied. Het plan Holt is het voorbeeld van het bouwen aan een inclusieve stad waarbij aandacht voor de openbare ruimte, duurzaamheid en leefkwaliteit voorop staat. Het is divers, groen en met plek voor iedereen. Een mooi voorbeeld van hoe we stadsontwikkeling nu en in de toekomst zien,’ aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

De toren in het Holtproject op nog traditionele wijze vorm gegeven: recht en hoog
De toren in het Holtproject op nog traditionele wijze vorm gegeven: recht en hoog

Op het gebied van duurzaamheid is een sterk en robuust plan gemaakt, dat is ook zichtbaar in de architectuur. Het bos dat wordt aangelegd is openbaar toegankelijk en biedt volop ruimte om te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen.

De bomen en het groen versterken de biodiversiteit in het gebied. Er wordt ingespeeld op de klimaatverandering door afwatering van overvloedige regenval en op momenten van hitte verdroging tegen te gaan. Daarnaast is er veel aandacht voor energiebesparing.

In de loop van 2022 kan de bouw van de eerste woningen starten.