Wonen

Ecologische wijk Drielanden heeft eigen website

Sinds kort is ook de Groninger ecologische wijk Drielanden op het Internet te vinden.


Leestijd: 1 minuut

. Een werkgroep van 7 wijkbewoners heeft de website samen gebouwd en beheren hem nu ook samen. Het adres is simpel: www.drielanden.nl Op de site is informatie voor bewoners, maar ook voor belangstellenden van buiten de wijk te vinden.Een aantal maanden is gewerkt aan de totstandkoming van de site. Er is praktische informatie te vinden voor de bewoners over zaken die in de wijk spelen. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor ecologische aspecten van wonen in Drielanden. Een bijzonder onderdeel van de wijk is het helofytenfilter, waar afvalwater wordt gezuiverd door riet. Hiervoor is en komt uitgebreid aandacht op de site. Ook de wijkkrant de Drielander heeft haar eigen plekje op de website gevonden, net als de andere werkgroepen uit de wijk, die zich o.a. bezig houden met de plaatselijke flora en fauna.