Wonen

Eerste stap op weg naar een nieuw woon- en werkgebied tussen Meerstad en Driebond

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in Groningen, werkt Bureau Meerstad aan een plan voor de Eemskanaalzone. Dat is het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas. Het wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. Van 1 juli tot 1 september ligt de eerste stap in de planvorming ter inzage: het stedenbouwkundig programma van eisen.


Leestijd: 1 minuut

Eerste stap op weg naar een nieuw woon- en werkgebied tussen Meerstad en Driebond
Eerste stap op weg naar een nieuw woon- en werkgebied tussen Meerstad en Driebond

In het stedenbouwkundig programma van eisen staat omschreven wat voor soort gebied de Eemskanaalzone moet worden. In grote lijnen is dat een gemengd woon-werkgebied met woningen, bedrijven en commerciële en maatschappelijke voorzieningen zoals een supermarkt en een basisschool. Het wordt een wijk met compactere bebouwing dan in het huidige Meerstad. Er komen tussen de 1500 en 2100 woningen. Door ook gestapeld te bouwen ontstaat er veel ruimte voor openbaar groen. Verschillende fiets- en wandelroutes verbinden het gebied met de omliggende wijken en het openbaar gebied wordt een fijne plek om te verblijven, te sporten en elkaar te ontmoeten.

In het stedenbouwkundig programma van eisen staat ook welke ambities Bureau Meerstad met de Eemskanaalzone nastreeft aan de hand van thema’s als energie, leefkwaliteit, wonen en economie.

Reageren kan van 1 juli tot 1 september via:

  • De website www.meerstad.eu/eemskanaalzone. Hier staat een digitaal reactieformulier.
  • Een brief gericht aan Bureau Meerstad, Project Eemskanaalzone, Zijlkade 2, 9613 CV Meerstad

Op de website staan het stedenbouwkundig programma van eisen en andere informatie. De documenten zijn tijdens openingstijden fysiek in te zien in het informatiecentrum Meerstad aan de Zijlkade 2 in Meerstad.

Na het maken van het stedenbouwkundig programma van eisen, volgt als tweede stap de ontwikkelstrategie en als derde een stedenbouwkundig plan. De reacties op het stedenbouwkundig programma van eisen worden betrokken bij het opstellen van de volgende stap: de ontwikkelstrategie.