Wonen

Extra waterberging in De Onlanden

De capaciteit voor waterberging in De Onlanden wordt vergroot. Dat is nodig om in extreme situaties meer water kwijt te kunnen en inwoners in de regio zo te beschermen tegen overstromingen.


Leestijd: 1 minuut

Extra waterberging in De Onlanden
Extra waterberging in De Onlanden

Het afgelopen half jaar is onderzocht in welke gebieden in en rondom De Onlanden extra waterberging mogelijk en financieel haalbaar is. De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Tijdens bestuurlijk overleg hebben waterschap Noorderzijlvest, de terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap), de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo besloten om de extra waterberging in De Onlanden aan te leggen.

Tijdelijk vasthouden bij extreme hoeveelheid neerslag

Het gebied De Onlanden heeft op dit moment ook al de functie om water op te vangen als dat nodig is. Om in de toekomst voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval, willen de bestuurders tijdelijk meer water kunnen bergen bij extreme situaties. Inwoners uit de regio willen ze zo beschermen tegen mogelijke overstromingen. Het water kan dan tijdelijk (een aantal dagen) vastgehouden worden, voordat het water weer afgevoerd wordt naar zee.

Water in De Onlanden opvangen, daarna ook elders

Voor de kortere termijn is er dus voor gekozen om bij heftige neerslag, het water in De Onlanden op te vangen. Daarnaast is afgesproken om voor de langere termijn gezamenlijk een aanpak met meer integrale oplossingen voor het hele beekdal te ontwikkelen. Het waterschap neemt hiervoor het initiatief.  Niet alleen wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook droogte is een gevolg van klimaatverandering. In de beekdalen kan wellicht structureel meer water worden vasthouden.

Onderzocht wordt hoe de waterbergingsopgave kan samengaan met al geplande natuurontwikkelingen in het hele beekdalsysteem van het Peizerdiep, waaronder ook het Fochteloërveen. Prolander werkt namens de provincie Drenthe in beide gebieden aan de uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland.

De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik