Wonen

Fracties willen af van vijandige architectuur in Groningen

De Groningse fracties van het PvdA, GroenLinks, Student&Stad en de SP willen af van vijandige architectuur in de stad. Bepaalde groepen inwoners worden door de architectuur uitgesloten en beperkt in hun gebruik van publieke voorzieningen, zeggen de partijen. Ze roepen het college op om de openbare ruimte inclusiever en toegankelijker te maken.


Leestijd: 1 minuut

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie

Vijandige architectuur is het doelbewust plaatsen van obstakels in de openbare ruimte om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Voorbeelden hiervan zijn scherpe punten op richels, oncomfortabele zitplaatsen of skatestoppers. Deze elementen beperken volgens de partijen de toegankelijkheid, met name voor kwetsbare groepen als ouderen, dak- en thuislozen en mensen met beperkte mobiliteit. “Vijandige architectuur creëert niet alleen fysieke obstakels, maar ook een gevoelsmatige kloof tussen mensen: wie zich wel en wie zich niet thuis voelen in de stad”, stelt Rozemarijn Gierkink, raadslid van de PvdA.

In Groningen vind je de architectuur onder meer op de gevels van ABN AMRO en het Stadhuis. Het college van B en W heeft eerder aangegeven niet van plan zijn de vijandige architectuur weg te halen, maar PvdA, GroenLinks, Student&Stad en de SP roepen het college op om alsnog een inventarisatie te maken van de aanwezige vijandige architectuur in de gemeente en deze waar mogelijk te verwijderen.

“Voor dak- of thuisloze mensen, die vaak afhankelijk zijn van openbare ruimtes, wordt de toegang tot geschikte rustplekken verder beperkt. Dit raakt inwoners die minder mobiel zijn en vaak even willen uitrusten”, zegt Femke Folkerts van Groenlinks. “Daarnaast raakt het ook mensen met een kleinere portemonnee,” vult Hans de Waard (SP) aan. “Er zijn mensen die geen geld hebben om op het terras te zitten, zij moeten ook van onze mooie straten en pleinen kunnen genieten.”