Wonen

“Groningen moet vergroening gevels meer stimuleren"

De gemeente Groningen moet meer werk maken van de vergroening van gevels. Het is een gemiste kans dat Boekhandel Van der Velde onlangs aan de A-kerkhof een groene gevel wilde aanbrengen, maar daarvan moest afzien wegens een te ingewikkelde vergunningsprocedure. Aangezien groene gevels echt helpen tegen de hitte, is het nodig dat de gemeente Groningen vergroening van gevels meer stimuleert. Dat vindt het gemeenteraadslid Andrea Poelstra, dat daar schriftelijke vragen over stelt aan het college van B&W


Leestijd: 1 minuut

“Groningen moet vergroening gevels meer stimuleren"
“Groningen moet vergroening gevels meer stimuleren"

Het is met het oog op de klimaatverandering en de ondervonden hittestress, met name in stedelijke gebieden, belangrijk dat Groningen snel vergroent, zo schrijft Poelstra. Groene gevels vormen een belangrijk onderdeel van de mogelijkheid tot vergroening van onze leefomgeving.

Onderzoek wijst volgens haar uit dat de oppervlaktetemperatuur van groene gevels aanzienlijk minder oploopt dan van een gevel zonder groen. Zo werd in Berlijn gemeten dat de oppervlaktetemperatuur van groene gevels op hete dagen 16 graden lager kan zijn dan van een gevel zonder groen. Door de lagere oppervlaktetemperatuur stralen deze gevels bovendien minder warmte uit.

Andrea Poelstra: ‘Daarnaast vangen groene gevels water op, wat kan bijdragen aan de waterberging tijdens hevige regenval. Al met al vergroten groene gevels daarmee zowel de leefkwaliteit als de verblijfskwaliteit in wijken en dorpen. Wat D66 betreft is het daarom wenselijk dat de Gemeente Groningen het aanbrengen van groene gevels juist stimuleert.’

Illustratie boven: Groningenklimaatbestendig.nl

Andrea Poelstra (D66).
Andrea Poelstra (D66).