Wonen

Gemeente Groningen moet jaarlijks honderden woningen slopen

De gemeente Groningen moet in opdracht van de provincie jaarlijks 550 woningen slopen. .


Leestijd: 1 minuut

Daarnaast is de gemeente verplicht er op jaarbasis 1350 nieuwe huizen bij te bouwen. Een aantal van 1100 is de absolute ondergrens. Als de gemeente niet aan de gestelde eisen voldoet, kan Groningen geen beroep meer doen op de extra beschikbare woningcontingenten. Als de ondergrens van 1100 nieuwe huizen niet behaald wordt, kan Groningen bovendien woningen kwijt raken aan omliggende gemeenten. Dit blijkt uit afspraken tussen de gemeente, de provincie en het Rijk over het nieuwbouw- en sloopprogramma voor de jaren 2001-2006. Deze afspraken zijn opgenomen in de provinciale nota Bouwen en Wonen.Daarnaast verlangt de provincie van de gemeenten een woonplan waarin staat aangegeven hoeveel woningen de gemeenten voor uiteenlopende woonconsumenten willen bouwen. De ingediende plannen worden beoordeeld door een groep deskundigen die bestaat uit onder meer ambtenaren en vertegenwoordigers van woningcorporaties en marktpartijen.Het doel van de nota Bouwen en Wonen is het creëren van een kwalitatief hoogwaardig woningaanbod in de provincie Groningen. Dit aanbod moet voor alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzevrijheid bieden.