Wonen

Gemeente Groningen plaatst bordjes voor campagne over suïcidepreventie

De gemeente Groningen heeft tekstbordjes op diverse openbare bankjes in de stad geplaatst. De bordjes nodigen uit om in gesprek te gaan over gedachten aan suïcide en horen bij de campagne van de stichting 113 Zelfmoordpreventie.


Leestijd: 2 minuten

Gemeente Groningen plaatst bordjes voor campagne over suïcidepreventie
Gemeente Groningen plaatst bordjes voor campagne over suïcidepreventie

Een goed gesprek begint met iemand écht zien. Deze boodschap kom je sinds kort tegen op diverse openbare bankjes in de gemeente Groningen. De banken met goudkleurige tekstbordjes nodigen uit om in gesprek te gaan hoe het werkelijk met iemand gaat. 

Met de plaatsing van de tekstbordjes ondersteunt de gemeente Groningen de campagne ‘1K Z1E J3’ van de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Via de campagne wil de stichting mensen met gedachten aan zelfdoding stimuleren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan.

Met de plaatsing van tekstbordjes op bankjes wordt de campagne nu ook zichtbaar in de openbare ruimte van Groningen. De tekstbordjes zijn geplaatst op 16 bankjes in de verschillende wijken/buurten in de gemeente Groningen.

Je herkent de bankjes aan de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’, het “1K Z1E J3”-logo en een QR-code die leidt naar de “Vraag Maar Online”-training. In deze gratis training kan iedereen leren hoe je het gesprek aangaat over zelfdoding. Er is een training gericht op suïcidepreventie bij volwassen en een training gericht op suïcidepreventie bij jongeren.

“We vragen met deze actie echt de aandacht voor het goede gesprek met iemand die depressief of suïcidaal is”, zegt wethouder Volksgezondheid Manouska Molema. “Het taboe op het praten over zelfdoding is groot en moet weggenomen worden. Met de campagne willen we inwoners handvatten geven over hoe ze het gesprek kunnen aangaan.”

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met suïcidale gedachten hier met niemand over heeft gepraat. Op het praten over zelfdoding rust vaak een taboe en er is veel schaamte. Een gesprek voeren met iemand die depressief of suïcidaal is, is moeilijk, maar ieder mens kan een dergelijk gesprek voeren. 

Het praten erover kan een opluchting zijn voor de persoon die deze gedachten heeft en het kan het begin zijn van een oplossing. Mensen die worstelen met suïcidale gedachten kunnen bovendien voor een goed gesprek of advies altijd contact opnemen met de stichting via het gratis telefoonnummer 0800-0113.

Meer informatie over de campagne is te vinden op 113.nl/ikzieje.

Foto's: Henk Tammens