Wonen

Gemeente, Grunneger Power en WarmteStad: ambitieuze samenwerking tot 2030

Flinke stappen op weg naar een CO2 neutraal Groningen; een warmtenet voor 12.500 woningen; de bouw van het grootste zonnewarmtepark van Nederland. Maar vooral ook: meer inspraak en betrokkenheid van bewoners. Dat zijn enkele van de doelen die een samenwerkingsverband van gemeente Groningen, Grunneger Power en Warmtestad de komende jaren wil bereiken.


Leestijd: 2 minuten

De gemeente Groningen, het publieke warmtebedrijf WarmteStad en energiecoöperatie Grunneger Power hebben een intentieovereenkomst ondertekend, waarmee ze hun samenwerking tot 2030 bekrachtigen. Zo zorgen de partijen dat de bewoner een centrale rol houdt in de overgang naar duurzame warmte.

De drie betrokken partijen werken al een paar jaar samen om woningeigenaren aan te kunnen sluiten op het duurzame warmtenet van WarmteStad. Succesvolle voorbeelden zijn De Larix en Selwerd-Zuid, waar bewoners actief betrokken zijn bij de verschillende stappen in de overgang naar het warmtenet.

Bewonersbetrokkenheid belangrijk 

De betrokkenheid van bewoners bij hun eigen leefomgeving is belangrijk: het zelf mee kunnen meebepalen wat er aan hun huis en hun omgeving gebeurt, verhoogt de betrokkenheid in de buurt. Bewonersparticipatie geeft hier een invulling aan. Energiecoöperatie Grunneger Power heeft de afgelopen jaren een onafhankelijke rol vervuld om de positie van bewoners te ondersteunen, en zal dit blijven doen in de komende jaren. Directeur Steven Volkers van Grunneger Power: “Wij zijn verheugd over het feit dat we door deze samenwerking de bewoners niet alleen betrekken, maar ook een stem geven in de gehele warmtetransitie”.

Achter de voordeur

Naast onder andere het gezamenlijk organiseren van bewonersbijeenkomsten en de inzet van een ‘projectleider achter de voordeur’ zal Grunneger Power zich nu ook richten op het faciliteren van een bewonersraad. Dat is een nieuwe ontwikkeling die in de samenwerking is vastgelegd. Op deze manier is het belang van bewonersparticipatie ook na de overstap op het warmtenet geborgd.

C02-neutraal Groningen  

Gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Hiervoor legt WarmteStad een publiek warmtenet aan in de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel en Kostverloren, waarmee huishoudens en gebouwen kunnen overstappen van aardgas naar duurzame warmte. Deze duurzame warmte is onder andere afkomstig uit restwarmte van datacenters en de WarmteCentrale. Op dit moment wordt ook het grootste zonnewarmtepark van Nederland gebouwd. Dit park zal warmte leveren aan het Groningse warmtenet. Met de komst van het warmtenet in het noordwesten van Groningen kunnen 12.500 woningen, bedrijven en instellingen overstappen naar duurzame warmte.

Binnenstadondernemers besparen energie met Grunneger Power
Binnenstadondernemers besparen energie met Grunneger Power