Wonen

Gemeente zet vaart achter nieuwbouw

Het College van B & W in Groningen wil de komende tien jaar vijftienhonderd extra woningen laten bouwen. Die zijn nodig om de sterk toegenomen vraag op te vangen.


Leestijd: 1 minuut

Het College maakt hiermee het wijkvernieuwingsprogramma nog ambitieuzer dan het al was. Met dit grootschalige sloop- en nieuwbouwproject hoopt de gemeente de verloedering van de naoorlogse wijken te stoppen. Er moeten vooral veel koopwoningen bijkomen, omdat hier de meeste vraag naar is.Het afgelopen jaar zijn er door problemen op de bouwmarkt minder woningen gebouwd dan gepland. Hierdoor bleven mensen langer in hun huurwoningen zitten, terwijl de vraag door de toename van studenten wel steeg. Gevolg: de wachtlijsten voor huurwoningen werden langerOndanks de problemen in het verleden heeft het College goede hoop dat de komende tien jaren het extra quotum gehaald kan worden. De andere mogelijkheid, minder slopen, wordt door wethouder W. Smink van Ruimtelijke Ordening rigoureus van de hand gewezen.“Dat is vragen om grote problemen”, meent hij. “De markt wordt door de toegenomen welvaart nog kritischer, waardoor het perspectief voor de wijken nog verder omlaag gaat.”In totaal komen er in de stad de komende tien jaar elfduizend woningen bij. Nog eens tweeduizend woningen worden ingrijpend verbouwd, zodat ze voldoen aan de hang naar luxe bij de consumenten.