Wonen

GGD begint volgende week met extra booster voor 70-plussers

GGD Groningen biedt vanaf 4 maart de mogelijkheid voor een extra coronaprik. Deze extra vaccinatie is bedoeld voor mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.


Leestijd: 1 minuut

GGD Groningen voegt test- en vaccinatielocaties samen
GGD Groningen voegt test- en vaccinatielocaties samen

De herhaalprik tegen corona wordt vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie aangeboden. De eerste brieven vallen zaterdag 26 februari op de mat. Het prikken start vanaf vrijdag 4 maart. 

Afspraak maken

Mensen kunnen na ontvangst van de brief online of telefonisch een afspraak maken. In de brief staat precies uitgelegd hoe dat werkt. De herhaalprik kan worden gegeven op elke vaccinatielocatie in de provincie Groningen. Wanneer het voor mensen niet mogelijk is naar een vaccinatielocatie te gaan, kan men worden geprikt door de huisarts of door medewerkers van de GGD. Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de eigen medische dienst of door GGD Groningen.

Volwassenen met het syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zij kunnen voor hun prik terecht bij GGD Groningen of worden in de instelling waar zij wonen gevaccineerd.

Mensen met een ernstige immuunstoornis hebben in oktober 2021 van hun medisch specialist een uitnodiging gekregen voor een derde prik als onderdeel van hun basisserie. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij drie maanden na de derde prik hun boosterprik halen. Als deze mensen in aanmerking komen voor een extra herhaalprik worden zij hiervoor opnieuw uitgenodigd.