Wonen

Groningen bereidt zich voor op komst internationale studenten – maar hoeveel er komen is onbekend

Groningen neemt maatregelen om de komende maanden voorbereid te zijn op de komst van een nieuw lichting internationale studenten. Daarmee wil de gemeente problemen als in voorgaande jaren voorkomen, toen er veel te weinig slaapplaatsen waren. Alleen: het is, vanwege ‘corona’, niet bekend hoeveel internationale studenten er dit jaar zullen komen. Al lijkt het aantal aanmeldingen tot nu toe ongeveer even groot als vorig jaar.


Leestijd: 2 minuten

Groningen bereidt zich voor op komst internationale studenten – maar hoeveel er komen is onbekend
Groningen bereidt zich voor op komst internationale studenten – maar hoeveel er komen is onbekend

Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Vanwege de coronacrisis kan de internationale instroom er anders uitzien dan eerdere jaren. Om goed voorbereid te zijn, hebben instellingen en organisaties ook dit jaar afspraken gemaakt over de piekopvang voor internationale studenten. Dit is in lijn met het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022. De locatie van de piekopvang is de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd.

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheden, ook ten aanzien van de prognoses van de RUG en de HG. Non-EU studenten moesten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juli aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Het aantal aanmeldingen wijkt op dit moment niet veel af van eerdere jaren. Echter studenten stellen het maken van een definitieve keuze, oftewel het inschrijven en betalen van collegegeld, wel enigszins uit. De onderwijsinstellingen monitoren de aanmeldingen gedurende de zomer.

De piekopvang bevindt zich in de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd. In deze flat worden doorgaans exchangestudenten gehuisvest. In verband met corona gaan veel exchange-programma’s van Hanze en RUG in ieder geval het eerste semester van dit jaar niet door. Studenten beschikken in de Kornoeljeflat over een eigen kamer waarbij de douche, het toilet en de keuken met andere studenten gedeeld moeten worden. SSH heeft de locatie in beheer en volgt de instructies van de regering, het RIVM en de GGD op om mogelijke besmettingen te voorkomen. Met deze locatie wordt ruimschoots voldaan aan de ingeschatte benodigde opvang tijdens de piekperiode.

Voor internationale studenten zijn in 2019 onder andere de locaties Suikerlaan en The Village gerealiseerd. Dit jaar is het Nido-complex aan de Hoogeweg met 698 eenheden (231 specifiek voor internationale studenten) opgeleverd. Daarnaast zijn er ruim 1.100 eenheden op locaties als Reitdiepzone, Zonnelaan, Bedumerweg en Oostersingel/Nieuwe Weg opgeleverd. Deze kamers zijn niet specifiek voor buitenlandse studenten, maar deze toevoeging leidt tot doorstroming op de woningmarkt voor jongeren waarvan ook de buitenlandse studenten profiteren.

Foto's: internationale studenten arriveren in Groningen (archief).
Foto’s: internationale studenten arriveren in Groningen (archief).