Wonen

Groningen krijgt architectonisch unieke paalwoningen

In het kader van het Blue Moon Project worden enkele bijzonderepaalwoningen gebouwd in Binnenstad-Oost


Leestijd: 1 minuut

De Gemeente (RO/EZ) heeft gisteravondomwonenden en belangstellenden voorgelichtop een bijeenkomst in het gebouw van Nijesteeaan de Grote Markt.De nieuwe panden tellen 3 tot 4 verdiepingen.Het geheel rust op palen, met op de beganegrond slechts een ingang en een trap naar boven.Voorbijgangers kunnen dan ongehinderd onderde woningen doorlopen.Buurtbewoners gaven te kennen voorhun uitzicht te vrezen en zijn bang dat hunprivacy wordt aangetast. Vanaf de hoogsteetages kan men straks in de belendendewoningen kijken. Voorheen stonden opde bewuste lokaties huizen die veel lagerwaren. Ook vreest men dat de openbareruimte onder de woningen verwordt tothangplek voor jongeren en tot trefpuntvan druggebruikers.Opvallend was dat de Gemeente, bij mondevan mevrouw Jola Meijer (RO/EZ), zichniet uit wilde laten over de hoogte van desubsidie die door de gemeente aan departiculiere eigenaren wordt verstrekt.Volgens geruchten gaat het om tienduizendenguldens per lokatie. Het betreft een forsetegemoetkoming in het kostenverschiltussen een ‘normale’ woning en dit speciale,door Japanse architecten gemaakteontwerp. Daarnaast is nog sprake van eenvergoeding voor het beschikbaar stellen vande woningen, gedurende de 6 weken van deBlue Moon manifestatie, voor uitvoering vaneen aantal projecten..Onduidelijk is nog in hoeverrre hier sprakeis van een nieuw precedent. Mogelijk kunnenook andere particulieren voortaan aanspraakmaken op subsidie indien zij een zeer exclusiefbouwplan bij de Gemeente indienen.