Wonen

Groningen krijgt er een levendige stadswijk bij: “Reitdiepzone”, langs de westelijke ringweg

Groningen krijgt er een nieuwe, levendige stadswijk bij: Reitdiepzone. De wijk gaat 2300 woningen tellen en komt langs westelijke ringweg en Friesestraatweg.


Leestijd: 2 minuten

Groningen krijgt er een levendige stadswijk bij: “Reitdiepzone”, langs de westelijke ringweg
Groningen krijgt er een levendige stadswijk bij: “Reitdiepzone”, langs de westelijke ringweg

De Reitdiepzone is het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg van de stad Groningen.

Voor de stad Groningen is de verwachting dat de komende jaren de vraag naar woningen nog sterker zal toenemen. Het ontwikkelen van de “Reitdiepzone” is volgens de gemeente hard nodig om in deze vraag te kunnen voorzien. Het kan gaan om grootschalige, hoogwaardige jongerenhuisvesting. Maar ook om sociale en vrije sectorhuur voor starters en ouderen op de woningmarkt.

Afgelopen week presenteerde wethouder Roeland van der Schaaf een concept-structuurvisie, waarin staat hoe deze wijk er uit ongeveer uit moet komen te zien. De nieuwe wijk zal vooral door marktpartijen worden ontwikkeld, maar de gemeente heeft wel een aantal eisen geformuleerd waar aan moet worden voldaan. In elk geval moet het een levendige wijk wordt, vindt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Levendige stadswijk

“Groningen staat voor een forse opgave op het gebied van wonen. In de Reitdiepzone vangen we de groei op in het bestaande stedelijk gebied. We zijn al bezig om het verouderde bedrijventerrein aan de Friesestraatweg te transformeren in een complete en levendige stadswijk. Met woningbouw, ook een groot deel sociale huurwoningen, ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen. De bouwblokken variëren in hoogte en uitstraling. Daarbij vergroenen we ook de openbare ruimte en maken het Reitdiep beleefbaar”, aldus de wethouder.

“De Reitdiepdijk verandert van een niet-toegankelijke oever naar een groene dijk met een openbaar wandelpad en bijzondere plekken daarlangs. Het gebied krijgt hiermee een nieuwe uitstraling en een flinke kwaliteitsimpuls. Waarbij wij kiezen voor een meer ontspannen- en minder dichte bebouwing dan eerst was voorzien.’

Inspraak

Van 4 november tot 16 december 2021 ligt de ontwerp-structuurvisie ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen via gemeente.groningen.nl/reitdiepzone. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 de definitieve structuurvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.