Wonen

Groningen krijgt honderden flexwoningen

In de gemeente Groningen worden komende jaren honderden flexwoningen gebouwd. Het streven is om begin 2022 de eerste woningen te bouwen. Met een flexwoning wordt een woning bedoeld die tijdelijk van aard is, zowel voor de bewoners als voor wat betreft de locatie. Hierbij wordt wel gestreefd naar locaties waar de woningen minimaal 10 jaar kunnen staan.


Leestijd: 1 minuut

CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen
CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen

De corporaties willen inzetten op 500 tot 1.000 woningen. Niet alleen wordt met deze woningen een antwoord gegeven op het toenemende tekort aan betaalbare woningen, ook bewoners die in het kader van wijkvernieuwing tijdelijk op zoek moeten naar vervangende woonruimte zullen van deze woningen gebruik kunnen maken.

De bouw van flexwoningen heeft een grote vlucht genomen in Nederland. De komende jaren worden in verschillende steden duizenden woningen gerealiseerd. Ook in Groningen wordt nu de handschoen opgepakt. Want ook in Groningen is er een tekort aan beschikbare- en betaalbare woningen. Dit ondanks het feit dat de komende jaren honderden sociale woningen worden toegevoegd en op langere termijn enkele grote nieuwbouwlocaties worden ontwikkeld. Met flexwoningen kan er een versnelling in de bouw plaatsvinden.