Wonen

Groningen neemt maatregelen tegen groei kamerverhuur via Airbnb’s en Booking

De gemeente Groningen gaat maatregelen nemen tegen de groei van het aantal kamers dat via Airbnb, Booking.com of Expedia wordt aangeboden aan toeristen. Volgens de gemeente wordt er daardoor te veel woonruimte onttrokken aan de woningmarkt. Dan blijven er te weinig woningen  over voor ‘’gewone’ huurders, meent het college van B en W.


Leestijd: 1 minuut

Groningen neemt maatregelen tegen groei kamerverhuur via Airbnb’s en Booking
Groningen neemt maatregelen tegen groei kamerverhuur via Airbnb’s en Booking

Om de wooncrisis aan te pakken mogen vanaf 1 januari 2023 woningen maximaal 30 nachten per jaar worden verhuurd aan toeristen. Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om de wooncrisis aan te pakken. Een toenemend aantal woningen in Groningen en Haren wordt een groot gedeelte of zelfs het gehele jaar verhuurd voor korte periodes aan toeristen.

Dit gebeurt vaak via platforms zoals Airbnb, Booking.com en Expedia. Continue kort verhuur van de volledige woning zorgt ervoor dat deze woningen niet beschikbaar zijn voor huiszoekenden en leidt regelmatig tot overlast in de woonwijk.

In het voorstel is gekozen voor maximaal 30 nachten per jaar zodat de woning hoofdzakelijk gebruikt wordt als eigen woning. Uitzonderingen hierop zijn bed & breakfasts waarbij het bestemmingsplan ruimte biedt voor logies en ontbijt.

Bovendien moet deze eigenaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder zijn de woningen in voormalig gemeente Ten Boer uitgezonderd, aangezien daar het woningtekort niet is aangetoond. De maatregel mag vanuit de wetgeving alleen gelden voor gebieden waar sprake is van een woningtekort.