Wonen

Groningen verruimt Starterslening: Hulp op de woningmarkt


Leestijd: 1 minuut

Wethouder wonen Frank de Vries: ‘We hebben de ambitie om iedereen zo plezierig mogelijk te laten wonen in de stad en we zien dat starters voor een koopwoning het moeilijk hebben op de woningmarkt. Door de starterslening nog beter bereikbaar te maken willen we de woningmarkt voor starters op gang houden.’ Dit is ook nodig omdat de koopsubsidie uit de rijksregeling Bevordering Eigen Woningbezit beëindigd is. Startende huizenkopers zijn voor een verzachting van de hypotheeklening daardoor aangewezen op de gemeentelijke starterslening.

De gemeente Groningen heeft ter bestrijding van de problemen in de woningmarkt al eerder een aantal maatregelen genomen. Zo is er uit de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw bijna 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwbouwprojecten. Een nieuwe aanvraag is in voorbereiding. Verder is bepaald dat de starterslening niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande woningen beschikbaar is. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de woningmarkt op gang blijft.