Wonen

Groningen vervangt parkeerplaatsen binnenstad door fietsvlonders

Twee vliegen in één klap. Dat is het effect van een maatregel van de gemeente Groningen in de Haddingestraat en de Pelsterstraat. Daar zijn  enkele autoparkleerplaatsen vervangen door fietsvlonders. Daardoor zijn er meer plekken om fietsen te stallen, en staan er minder fietsen op de trottoirs geparkeerd.


Leestijd: 1 minuut

Groningen vervangt parkeerplaatsen binnenstad door fietsvlonders
Groningen vervangt parkeerplaatsen binnenstad door fietsvlonders

Vorig jaar liet de gemeente bij wijze van proef enkele autoparkeerplaatsen veranderen in extra parkeerruimte voor fietsen. Het gaat in de Haddingestraat en de Pelsterstraat om twee autoparkeerplaatsen. Dit gebeurde op verzoek van de gemeenteraad. Bij de keuze voor de plekken keek het college naar de meest kansrijke plekken in de buurt van de Vismarkt waar dit snel kon gebeuren. Uit de proef blijkt dat de plekken nu vooral gebruikt worden door bewoners van deze straten. Gevolg is dat er minder fietsen hinderlijk op de stoep staan.

Wel was er aanvankelijk vrees dat er meer parkeerdruk zou ontstaan omdat er minder parkeerplaatsen zouden komen, maar volgens een brief van B en W aan de gemeenteraad zijn daarover geen klachten binnen gekomen.

De tijdelijke fietsparkeerplekken in de Haddingestraat en Pelsterstraat in Groningen worden daarom nu permanent. Wel vervangt de gemeente de tijdelijke houten vlonders door vaste fietsparkeerplekken.

De gemeente stelt deze vier houten fietsvlonders die vrijkomen nu beschikbaar om op andere locaties fietsparkeerplekken toe te voegen. Er zijn in totaal acht fietsvlonders.

Wil je een fietsvlonder in jouw straat? Hiervoor is toestemming nodig van tenminste drie buurtbewoners en/of een VVE. Na een proefperiode van drie maanden beslist de gemeente of de fietsvlonder voor langere tijd kan blijven staan. Naar verwachting komen de fietsvlonders in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Vanaf 1 januari kunnen bewoners via deze website een fietsvlonder aanvragen. Lees voor meer informatie de brief aan de raad.