Wonen

Groningse kindergemeenteraad besluit tot organisatie sportmiddag


Leestijd: 1 minuut

De kinderraad is een onderwijsproject voor leerlingen van groep 7/8 uit het basisonderwijs. Leerlingen van vijf basisscholen mochten zelf een plan bedenken met een maatschappelijk doel. Vanochtend kwam zij bijeen in de raadzaal in het stadhuis waar zij onder voorzitterschap van burgemeester Peter Rehwinkel hun plannen mochten presenteren. Iedere school vaardigde daartoe een fractie van zeven leerlingen af naar de vergadering van de kindergemeenteraad. De fracties werden bijgestaan door raadsleden van de gemeente Groningen en aangemoedigd door hun overige klasgenoten.

Naast de Nassauschool zaten de basisscholen De Starter, De Kleine Wereld, de Heerdstee en de Doefmat in de kindergemeenteraad. De gepresenteerde voorstellen varieerden van het opknappen van een speelplein of speelveld tot het plaatsen van met kunst bedrukte prullenbakken. Na twee vergaderrondes werd over de voorstellen gestemd. Daarbij kreeg het voorstel van de Nassauschool de meeste steun.

De kindergemeenteraad is een initiatief van de gemeenteraad van Groningen De gemeente wil op deze manier kinderen op jonge leeftijd kinderen betrekken bij de gemeentepolitiek en het democratische proces. De gemeenteraad heeft 2500 euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van het besluit van de kindergemeenteraad.