Wonen

Grote campagne tegen drugslabs in Groningen: ‘Niet onder mijn neus!’

De politie Noord-Nederland, LTO Noord en RIEC Noord Nederland zijn op dinsdag begonnen met een grootschalige campagne tegen drugslabs. De campagne ‘niet onder mijn neus’ richt zich enerzijds op ondernemers in de buitengebieden om deze te behoeden voor de gevaren van drugscriminaliteit. Anderzijds wordt de campagne ingezet om mensen te wijzen op de signalen van ondermijning, zodat zij eerder melding kunnen maken bij verdacht gedrag. Aanleiding is het stijgende aantal opgerolde drugslabs en dumpingen van drugsafval in Noord-Nederland.


Leestijd: 2 minuten

Grote campagne tegen drugslabs in Groningen: ‘Niet onder mijn neus!’
Grote campagne tegen drugslabs in Groningen: ‘Niet onder mijn neus!’

Drugslabs zitten vooral in buitengebied
Vorige week werd al bekend dat er er steeds meer drugslabs en dumplocaties in Noord-Nederland komen. De samenwerkende partijen willen juist voorkomen dat drugscriminelen voer aan de grond krijgen. “Juist buitengebieden blijken een aantrekkelijke locatie te zijn", legt Sybrand Buma, voorzitter van stuurgroep RIEC Noord-Nederland, uit. "Denk aan agrariërs of andere ondernemers met grote schuren of loodsen. We willen als overheid voorkomen dat ze hun gebouwen verhuren aan criminelen en geven met behulp van deze campagne aan hoe ontzettend gevaarlijk het is als je je toch laat verleiden. Ondernemers hebben meestal geen goed beeld van de enorme risico’s voor zichzelf en hun omgeving. Eénmaal ingestapt, is het vaak geen optie meer om er zonder kleerscheuren uit te komen.”

Signalen herkennen
De campagne richt zich daarnaast ook op inwoners uit Groningen, om de signalen van ondermijning te leren herkennen. Bij ondermijning is er geen duidelijke grens meer tussen onderwereld en bovenwereld. Het doel van de campagne is dat mensen eerder melding kunnen maken bij verdacht gedrag omdat zij de signalen van criminaliteit herkennen. “Ook voor omwonenden brengt een drugslab enorme risico’s met zich mee. Denk aan brand en explosiegevaar door het gebruik van ongekeurde ketels en de veelheid gascilinders in een kleine ruimte. Daarnaast heb je kans dat je chemische dampen zoals zoutzuur dampen inademt. Het is geen “ver van m’n bed show” meer, de drugslabs zitten echt niet meer alleen in het zuiden van het land.” Dat zegt Jon Warmerdam van Bureau Drugszaken, die de overheid regelmatig traint in de strijd tegen drugs.

Via tv, social media en flyers
De partners van het RIEC samenwerkingsverband zetten de komende maanden verschillende kanalen in om zo de drugscriminaliteit te helpen verminderen. Op www.nietondermijnneus.nl is een korte film te zien waar je mee wordt genomen in een drugsverhaal. Ook is te zien hoe je een drugslab of drugscrimineel herkent en wat je met die informatie moet doen. Via commercials op RTV Noord, social media en posters en flyers worden inwoners van Groningen de komende tijd gewezen op die signalen.