Wonen

Herenboeren Groningen naar volgende fase

Na de start dit voorjaar is de achterban van Herenboeren Groningen gegroeid naar 50 huishoudens. Een mooie mijlpaal op weg naar de 150 -200 die nodig zijn om van start te gaan. De coöperatie gaat een volgende fase in. Hierin ligt de focus op de zoektocht naar een geschikte locatie en het werven van nog meer leden.


Leestijd: 2 minuten

Herenboeren Groningen naar volgende fase
Herenboeren Groningen naar volgende fase

De 50e aanmelding kwam van de familie van der Sluijs. Kees Faber en Karlien Meijer, bestuurslid en voorzitter van de coöperatie, brachten een bezoekje aan Dennis van der Sluijs.

Dennis woont met zijn vriendin en twee zoons van 3,5 en 1,5 in de Oosterpoort. Via zijn moeder, die betrokken is bij Herenboeren Assen, hoorde hij van het initiatief. Inmiddels heeft hij in zijn enthousiasme al een aantal vrienden geattendeerd op Herenboeren.

De reden van zijn aanmelding, zo vertelt Dennis, is dat je ziet waar je eten vandaan komt, dat het lokaal is en dat je eventueel mee kan helpen. 'We doen graag mee aan dit initiatief en dragen zo ons steentje bij aan een bewustere omgang met onze natuur en ons voedsel’.

Dennis ziet zichzelf al op vrijdagmiddag met de bakfiets naar de boerderij fietsen, samen met zijn kinderen, om eieren te rapen en het pakket op te halen. 'Het zou ook mooi zijn om samen met een groep te oogsten of juist te zaaien. Niet de verplichting te hebben om mee te moeten helpen, maar wel mee kúnnen helpen.' Dennis is er ook van overtuigd dat het heel leerzaam is. 'Nu koop je je producten in de winkel, zonder goed te weten wat er eigenlijk bij komt kijken om het tot producten te laten worden.'
Dennis ontvangt een pakket met biologische groenten, eieren en fruit. Nu nog van de markt. In de toekomst van de boerderij.

Informatie avond
Op dinsdag 15 december vindt er een digitale informatieavond plaats. Heb je interesse om mee te doen met Herenboeren Groningen, dan ben je van harte welkom bij deze Zoom-bijeenkomst. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Weet je nog niet wat Herenboeren op hoofdlijnen inhoudt, dat kun je vooraf een van de webinars bekijken: https://www.herenboeren.nl/webinars/

Aanmelden hoeft niet, meedoen kan via de link die op onze website komt. Er is plek voor 100 belangstellenden, vol is vol.

Een Herenboerderij is een kleinschalig boerenbedrijf dat, op initiatief van een groep burgers,  een plek gaat krijgen nabij de stad Groningen. Er wordt onafhankelijk van de markt, in harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk voedsel verbouwd. 150 tot 200 huishoudens investeren samen in het pachten van een stuk grond van 20 hectare en nemen een boer in dienst, die de mensen wekelijks voorziet van groenten en fruit van het seizoen, eieren en (voor wie wil) vlees en vleeswaren.

Herenboeren laat al op meerdere plekken in Nederland zien dat het kan. Als lid van een Herenboeren coöperatie pak je regie terug op je eigen eten; daarnaast is het lekker en gezond en ook leuk en leerzaam. Ook heeft Herenboeren de overtuiging dat voedsel mensen bij elkaar brengt en bindt. Herenboeren daagt je uit om zelf mee te werken aan de manier waarop je voedsel wordt geproduceerd.

De daadwerkelijke start kan plaatsvinden wanneer minimaal 150 Groningse huishoudens hun deelname hebben toegezegd en het pachtcontract van een geschikt stuk grond is getekend.

Meedoen kan door middel van het invullen van een intentieverklaring, te vinden op de website groningen.herenboeren.nl.Voor meer informatie over Herenboeren, kijk op www.herenboeren.nl, kijk op facebook.com/herenboerengroningen of mail naar groningen@herenboeren.nl