Wonen

Herinrichting Vondellaan begonnen

Deze week is de eerste stap gezet in de nieuwe inrichting van de Vondellaan. Aanpak Ring Zuid begint met het verleggen van kabels en leidingen, zodat later dit jaar met de herinrichting begonnen kan worden.


Leestijd: 3 minuten

De nieuwe inrichting is nodig vanwege de directe aansluiting die de Vondellaan heeft gekregen op de zuidelijke ringweg.

De nieuwe aansluiting van de Vondellaan op de ringweg bestaat voor een deel al. Je kunt nu al met de auto via de Vondellaan de zuidelijke ringweg op rijden richting Hoogezand. Als het nieuwe Julianaplein klaar is, kun je vanaf de Vondellaan ook in de richting van Drachten of de westelijke ringweg rijden.

Extra autoverkeer

Door deze verandering komt er extra autoverkeer op de Vondellaan. Voor bewoners van De Wijert en delen van Helpman is de route via de Vondellaan een snelle manier om op de ringweg te komen. Ook op de terugweg kun je via de Brailleweg de Vondellaan makkelijk bereiken.

De Vondellaan krijgt niet een directe aansluiting op de A28. Verkeer dat vanuit het zuiden komt (Haren/Assen) kan bij de nieuwe afrit Centrum niet rechtsaf de Vondellaan op. Dit is gedaan om te voorkomen dat er nog meer verkeer over de Vondellaan komt. Wie vanuit de A28 komt, kan net als nu naar De Wijert en Helpman rijden via de aansluiting bij Groningen-Zuid (van Ketwich Verschuurlaan).

De herinrichting van de Vondellaan moet er aan de ene kant voor zorgen dat het verkeer (auto’s, fietsers en bussen) goed en veilig kan doorstromen naar en vanaf de zuidelijke ringweg. Aan de andere kant moeten fietsers en voetgangers ook de weg veilig kunnen oversteken.

Varianten

Voor de nieuwe weginrichting zijn tijdens de inspraakperiode in 2013 drie varianten gepresenteerd. Daarbij is uiteindelijk de keuzen gevallen op de variant met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. De fietspaden worden gescheiden van de weg door een parkeerstrook en een uitstapstrook.

Door de nieuwe weginrichting van de Vondellaan verdwijnen er 21 parkeerplaatsen. Op een nieuw parkeerterrein direct naast het Gomarus College komen deze weer terug.

Bomen

Vanwege de herinrichting is in de Vondellaan een groot deel van de bomen gekapt. Deze worden door de aanplant van nieuwe bomen gecompenseerd. Langs de Vondellaan komen net als in het verleden weer bomen te staan, zodat het weer echt een laan is. Aan de oostkant komt het groen weer terug.

Noordelijke deel

De plattegrond hieronder laat de nieuwe inrichting zien van het noordelijke deel van de Vondellaan, bij het Gomarus College.

In het meest noordelijke deel van de Vondellaan is het fietspad aan de westzijde bedoeld voor fietsers in twee richtingen. Fietsers die vanuit de Van Lenneplaan komen en richting het centrum rijden, hoeven dan niet twee keer over te steken. Ze kunnen aan de westzijde van de Vondellaan blijven fietsen.

Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat komt een oversteekplaats met verkeerslichten. Hier kunnen onder andere de vele scholieren veilig oversteken.

Rotonde

De plattegrond hieronder laat zien hoe de rotonde van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg wordt ingericht.

Ook op de rotonde met de Van Iddekingeweg komen vrijliggende fietspaden. Dit verbetert de veiligheid van fietsers en bevordert ook de doorstroming van het autoverkeer.

Zuidelijke deel

Voor het zuidelijke deel van de Vondellaan – het deel ten zuiden van de Van Iddekingeweg – worden minder ingrijpende maatregelen getroffen. Hier neemt het verkeer ook wel toe, maar veel minder sterk.

Direct ten zuiden van de rotonde met de Van Iddekingeweg komen ook nog vrijliggende fietspaden. Dat is vooral veiliger ter hoogte van de bushalte. Fietsers hoeven dan niet meer over de rijbaan te fietsen om de bussen heen.

Ter hoogte van de P. C. Hooftlaan komt oversteekplaats met een vluchtheuvel. Zo kunnen voetgangers en fietsers de weg in twee keer oversteken. In het midden kunnen ze even veilig wachten.

Meer informatie

Meer over de Vondellaan lees je op de deelprojectpagina Herinrichting Vondellaan.