Wonen

Historische Groningse ‘heerd’ in oude luister hersteld

Na een zorgvuldige restauratie is een monumentale boerderij feestelijk heropend door Het Groninger Landschap.


Leestijd: 1 minuut

Het betreft de boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum. Deze boerderij heeft aanzienlijke aardbevingsschade opgelopen door de gaswinning in Groningen. Na overname door de NAM is de boerderij in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap, samen met twee vergelijkbare boerderijen in Huizinge en Onderdendam. Het Groninger Landschap heeft sindsdien gewerkt aan de restauratie van deze historische panden, waarbij de Occo Reintiesheerd nu als laatste met succes is gerestaureerd.

Een opmerkelijke verandering is dat de woonfunctie van de Occo Reintiesheerd is verplaatst naar een van de twee schuren, waar nu een moderne, aardbevingsbestendige woning is gerealiseerd. Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt aan het boerenerf, waar Landschapsbeheer Groningen een tuinhistorisch onderzoek heeft uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor het erf, inclusief een karakteristieke Groninger slingertuin. De officiële opening van het boerenerf staat gepland voor 2025.

De restauratie van de Occo Reintiesheerd werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta.

De heropening vrijdag gebeurde in aanwezigheid van betrokken partijen, waaronder Susan Top, gedeputeerde van de provincie Groningen, en Annalies Usmany-Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta. De Stadsdichter van Groningen, Esmé van den Boom, droeg bij aan de viering met een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht getiteld: ‘Wolkenvelden, oude laan’.