Wonen

Hoe moet de openbare ruimte onderhouden worden? Gemeente werkt aan nieuwe strategie

Zwerfaval opruimen of bankjes schoonmaken? Onkruid verwijderen of vlakke stoepen? De gemeente werkt aan een nieuwe strategie voor het beheer van de openbare ruimte en is benieuwd wat inwoners van Groningen belangrijk vinden. De afgelopen tijd is de gemeente daarom met bewoners en organisaties in gesprek gegaan. In een talkshow op 3 november koppelt de gemeente reacties terug en is er ruimte voor meer inspraak.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Stella Dekker
Foto | Stella Dekker

De wens om de afspraken over de openbare ruimte te herzien, komt volgens de gemeente doordat er veel veranderd is. “We hebben te maken met andere weersomstandigheden, het aantal plant- en diersoorten wordt minder en we krijgen meer aandacht voor gezond leven en bewegen”, laat de gemeente weten.

Veel zaken zullen hetzelfde blijven, benadrukt de gemeente. Zo worden prullenbakken geleegd, straten onderhouden en parken beheerd. Wel kunnen er accentverschillen ontstaan en zal er meer ruimte zijn voor uitdagingen als hittestress, hevige regenval en de afname van het aantal plant- en diersoorten. Met de nieuwe beheerstrategie wil de gemeente een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke vraagstukken.

Talkshow

Tijdens de talkshow in het Floreshuis gaat de gemeente in op de reacties van inwoners op de vraag hoe de openbare ruimte onderhouden moet worden. Deelnemers in de zaal mogen hun mening geven aan de hand van groene en rode kaarten.

Na het ophalen van alle informatie zal de informatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zal er een plan worden opgesteld. Naar verwachting is er voor de zomervakantie van 2024 een eerste versie van de beheerstrategie beschikbaar.

Het bijwonen van de talkshow op 3 november is gratis. Locatie: Floresplein 19. De talkshow duurt een uur.