Wonen

Honderden nieuwe woningen tussen sportpark Corpus den Hoorn en het Martiniziekenhuis in Groningen

Op de zogenaamde 'Alo-locatie' tussen sportpark Corpus den Hoorn en het Martiniziekenhuis in Groningen komen 350 nieuwe woningen. Door de grote vraag naar huurwoningen willen B en W daarvan veertig procent beschikbaar stellen voor de huursector.


Leestijd: 1 minuut

Op de Alo-locatie mogen maximaal 350 woningen worden gebouwd. Minimaal 20% van de woningen moet een sociale huurwoning zijn. Door de grote vraag naar huurwoningen heeft het college aangegeven dat minimaal 40% van de woningen een huurwoning moet zijn. Bijzondere woon- of verblijfsvormen worden extra gewaardeerd. Het maximale bebouwingspercentage is 50%.

De overige 50% wordt ingericht als (semi) openbaar park met veel groen en recreatieve voorzieningen. Ondanks de ontwikkeling van de locatie naar woon- en werkgebied moet de bestaande groeninrichting zoveel mogelijk behouden worden. Bestaande bomen worden gehandhaafd of in het plangebied gecompenseerd en de ecologische waarde van de Parkzone moet minimaal worden gehandhaafd en bij voorkeur worden versterkt.

Omwonenden kunnen kennis nemen van de bouwenvelop de Alo-locatie. De bouwenvelop wordt digitaal beschikbaar gesteld, waarbij bewoners en omliggende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven. De kaders uit de bouwenvelop vormen de basis voor de door de deelnemende ontwikkelaars in te dienen plannen.

Zodra de aanbesteding is afgerond en de winnende ontwikkelaar is bepaald, wordt de omgeving hierover geïnformeerd. De kaders uit de bouwenvelop zijn dan omgezet in een schetsontwerpplan van de winnende ontwikkelaar, waarna vervolgens een nieuw bestemmingsplan /omgevingsplan wordt opgesteld. De bewonersreacties worden behandeld en zo nodig verwerkt in de bouwenvelop.

Op de projectenpagina van de gemeente Groningen is de bouwenvelop digitaal in te zien https://gemeente.groningen.nl/alo-locatie