Wonen

Impulsen voor “mooiste haventje van Nederland” : Noordpolderzijl

Of het het mooiste haventje van Nederland is, dat is een kwestie van smaak. Maar het is in elk geval een van de kleinste en meest authentieke haventjes van Nederland, gelegen tegen een natuurgebied: de haven Noordpolderzijl. De gemeente Het Hogeland vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om deze haven te behouden en nieuwe impulsen te geven. Maar eerst wil de gemeente de mening horen van bewoners, grondeigenaren en geïnteresseerden.


Leestijd: 1 minuut

De afgelopen jaren is er door verschillende organisaties gesproken over Noordpolderzijl en de bereikbaarheid van het haventje. De geul slibt met regelmaat dicht. Er zijn meerdere oplossingen besproken en onderzocht om de geul en de haven open houden. Dit heeft nog niet geleid tot een plan dat gesteund wordt door alle partijen.

In het afgelopen jaar is daarom gekeken  welke andere oplossingen er mogelijk zijn. Daarbij is niet alleen gekeken naar het open houden van de geul. Er is ook gekeken naar andere opgaven die spelen zoals natuurversterking buitendijks, verbetering van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en een nog aantrekkelijkere inrichting van Noordpolderzijl zelf.

Daarbij vinden de gemeente Het Hogeland, het waterschap Noorderzijlvest , de provincie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord het belangrijk dat er plannen komen die op genoeg draagvlak kunnen rekenen vanuit het gebied en die ook haalbaar zijn.

De komende periode gaan deze partijen daarom zogenaamde ‘gebiedsbijeenkomsten’ organiseren met experts en belangenorganisaties, grondeigenaren, direct omwonenden en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten moeten leiden tot een uitgebreide inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor het hele gebied. Vanuit die inventarisatie kan er vervolgens een pakket aan maatregelen komen dat er voor zorgt dat Noordpolderzijl als unieke locatie langs de Waddenkust behouden kan blijven.

De bijeenkomsten vinden plaats in december en januari. Het streven is dat er in februari 2022 een advies ligt voor de verschillende besturen over de haalbaarheid en een planning voor het vervolg.