Wonen

Initiatiefvoorstel: verbreed toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers

D66 in Groningen dient samen met ChristenUnie, Student en Stad, GroenLinks en PvdA een initiatiefvoorstel in voor het verbreden van de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers en het begeleiden van statushouders om als docent voor de klas te staan.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Gemeente Groningen
Foto | Gemeente Groningen

Uit recent onderzoek en een rechterlijke uitspraak blijkt dat Rijkswetgeving een belemmering vormt voor het deel laten nemen van asielzoekers en statushouders aan de arbeidsmarkt maar ook de integratie. Dit leidt tot onnodige achterstand, psychische klachten en houdt de stigmatisering in stand. Dat terwijl er door de krapte op de arbeidsmarkt verschillende sectoren staan te springen om nieuw personeel, ook in Groningen.
 
“Door deze belemmeringen staan mensen vaak erg lang volledig stil en dit is een gemiste kans. Door asielzoekers en statushouders toegang te bieden tot de arbeidsmarkt geeft het deze groep niet alleen perspectief, maar bouwen ze ook sociale contacten op en leren ze de taal en cultuur beter”, aldus raadslid Maria Martinez Doubiani van D66.


Ook Peter Rebergen van de ChristenUnie is voorstander van het initiatiefvoorstel. “We willen graag dat de gemeente Groningen zich inzet om zowel statushouders als asielzoekers zo snel mogelijk en volwaardig mogelijk mee te laten doen.”De fracties zien de meerwaarde in het volwaardig mee laten doen van asielzoekers en statushouders aan de maatschappij, bijvoorbeeld door werk. Aan het college zal worden verzocht om actief beleid te voeren om asielzoekers te begeleiden naar de arbeidsmarkt. En statushouders die in land van herkomst in het onderwijs hebben gewerkt, zouden met behulp van de pilot “statushouders voor de klas” klaar kunnen worden gestoomd voor een baan in het onderwijs. Het initiatiefvoorstel volgt het voorstel dat is ingediend in de Tweede Kamer door D66’er Anne-Marijke Podt.